Бирикменин мүчөлөрү

Жайыт комитеттери - жайыттарды башкаруунун негизги бөлүгү.

Баткен областы - 33
Жалал-Абад областы - 68
Ыссык-Көл областы - 57
Нарын областы - 68
Ош областы - 88
Талас областы - 37
Чуй областы - 103
 
Республика боюнча бардыгы болуп- 454