Биздин кызматтар

 • ассоциациянын мүчөлөрү жана башка кызыкдар тараптардын муктаждыктарын канааттандыруу үчүн окуу программаларын иштеп чыгуу, даярдоо жана ишке ашыруу;
 • Жайыт Комитетинин укуктук документтерин иштеп чыгуу;
 • Жайыт Комитетинин кызыкчылыктарын мамлекеттик жана укук коргоо органдарында, соттордо, териштирүүдө алдына жылдыруу жана коргоо;
 • Жайыт тармагындагы азыркы кырдаалды эске алган жана өзгөрүүлөргө ылайык Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө маселелерин козгоо;
 • Жайыт пайдалануучулардын кызыкчылыгын мамлекеттик түзүмдөрдө илгерилетүү;
 • Жайыт Комитетине киреше алып келүүчү иш-чаралар үчүн бизнес-пландарын даярдоого жардам берүү;
 • Мүмкүн болгон донорлордун жарыяларына, конкурстарына катышуу үчүн Жайыт Комитетинин атынан гранттык өтүнмөлөрүн даярдоого жардам берүү;
 • Жайыт Комитетинин уюштуруусуна көмөк көрсөтүү, анын эсеп документтерин жана отчетторун даярдоо боюнча жардам көрсөтүү;
 • Кыргызстандын жайыт пайдалануу укуктук негиздерине Жайыт Комитеттердин мүчөлөрүн окутуу;
 • Жайыт Комитетердин иш кагаздарын жана эсебин жүргүзүү боюнча мүчөлөрүн окутуу;
 • Салык салуу, жайытты башкаруу, административдик жоопкерчилик жөнүндө Жайыт Комитетердин мүчөлөрүн окутуу;
 • Жайыт тарабындагы чыр-чатактарды чечүү жана алдын алуу иш чараларын киргизүү жөнүндө көмөк көрсөтүү;
 • Жайыт Комитетинин жана анын мүчөлөрүнүн дараметин жогорулатуу боюнча иш-чараларды иштеп чыгуу, көз карандысыз баа берүү;
 • Жана башка жайыт чөйрөсүндөгү кызыкдар жактардын суроо-талабы боюнча кызматтар.