Байланыш

Юридикалык Бирикмелеринин уюму "Кыргыз жайыты" Кыргызстандын жайыт пайдалануучулар Улуттук  Ассоциациясы

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Тоголок Молдо көчөсү, 55а

Иш. тел: +996 312 375239, +996 312 375044

Моб. тел: +996-550-50-00-02

Электрондук дарек: pasturekj@gmail.com

Башкы директор: Эгембердиев Абдималик Абдикаарович

 
Банк реквизиттери:

БАНК: Демир Кыргыз Интернешнл Банк
Счет: 1180000072905915 (кошумча счет)
SWIFT: DEMIKG22
БИК: 118005
ИНН: 01705201310088
ОКПО: 28098058
Юр адрес: Бишкек ш., Ахунбаева көч. 1 А
Негизги адрес: Бишкек ш., Тоголок Молдо көч. 55а
002 УГНС Ленин р-ну