Байланыш

Юридикалык Бирикмелеринин уюму "Кыргыз жайыты" Кыргызстандын жайыт пайдалануучулар Улуттук  Ассоциациясы

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш.

Электрондук дарек: pasturekj@gmail.com

Башкы директор: Эгембердиев Абдималик Абдикаарович

ш.Бишкек, коч. Тыналиева 3/5