Мыйзамчылык

Айыл чарба багытындагы жерлерди башкаруу жөнүндө КР Мыйзамынан алынган көчүрмө
7 июл.

Кыргыз Республикасынын 2001-жылдын 11-январындагы № 4 «Айыл чарба багытындагы жерлерди башкаруу жөнүндө « Мыйзамынын көчүрмөсү

Жайыт жерлери мамлекеттин менчигинде турат жана «Жайыттар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык гана пайдаланууга берилет.

(КР 2009-жылдын 26-январындагы N 28 Мыйзамынын редакциясына ылайык)