Мыйзамчылык

Жайыттардын чек араларын белгилөө боюнча мамлекеттик комиссиянын курамы
7 июл.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 19-июнундагы № 386 токтому менен бекитилген

Жайыттардын чек араларын белгилөө боюнча

мамлекеттик комиссиянын

КУРАМЫ

Кыргыз Республикасынын айыл, суу чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри, Мамлекеттик комиссиянын төрагасы;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо боюнча мамлекеттик агенттиктин директору, Мамлекеттик комиссиянын төрагасынын орун басары.

Мамлекеттик комиссиянын мүчөлөрү:

Кыргыз Республикасынын айыл, суу чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министринин орун басары;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары;

Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча улуттук агенттигинин директорунун орун басары (макулдашуу боюнча);

Кыргыз Республикасынын Айыл, суу чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин Жайыттар департаментинин директору;

«Кыргызгипрозем» жер жайгаштыруу боюнча Кыргыз мамлекеттик долбоорлоо институтунун директору.

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчиси – министр

Н. Айтмурзаев

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2009-жылдын 19-июнундагы

N 386 токтому менен

бекитилген

 

Жайыттардын чек араларын белгилөө боюнча

мамлекеттик комиссия жөнүндө

ЖОБО

1. Жайыттардын чек араларын белгилөө боюнча мамлекеттик комиссия (мындан ары - Мамлекеттик комиссия) убактылуу комиссия болуп эсептелет, жайыттардын чек араларын белгилөө менен байланышкан маселелерди чечүү үчүн түзүлөт. Мамлекеттик комиссиянын ишмердиги коомдук негизде жүргүзүлөт.

2. Мамлекеттик комиссия коллегиялык орган болуп саналат, анын ишмердиги маселелерди эркин, коллегиялык кароо принциптеринде негизделет жана «Жайыттар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын башка нормативдик укуктук актыларына, ошондой эле ушул Жобого ылайык жүзөгө ашырылат.

3. Мамлекеттик комиссиянын компетенциясына төмөнкүлөр кирет:

- жергиликтүү мамлекеттик администрациялар же облустук жумушчу топтор тарабынан түзүлгөн жергиликтүү комиссиялар чече албаган талаш-тартыштарды чечүү;

- жайыттардын чек араларын белгилөө маселелери боюнча акыркы рекомендациялардын даярдалышын камсыздоо жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө кароосуна сунуштарды киргизүү.

4. Мамлекеттик комиссия төмөнкүлөргө укуктуу:

- министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, администрациялык ведомстволордун, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, башка мекемелердин жана ишканалардын тиешелүү адистерин ишке белгиленген тартипте тартууга;

- жайыттардын чек араларын белгилөө боюнча маселелерди чечүү үчүн облустук жумушчу топторду жана эксперттик комиссияларды түзүүгө;

- мамлекеттик бийлик органдарынан жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан Мамлекеттик комиссиянын компетенциясына таандык маселелер боюнча материалдарды жана зарыл маалыматтарды сурап алууга.

5. Мамлекеттик комиссиянын жекече жана сандык курамын Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктайт.

Мамлекеттик комиссиянын ишине жетекчиликти анын төрагасы жүргүзөт.

Мамлекеттик комиссиянын төрагасы:

- Мамлекеттик комиссиянын отурумун чакырат жана тиешелүү материалдардын келип түшүүсүнө жараша анын ишин уюштурат;

- Мамлекеттик комиссиянын отурумунун протоколдоруна кол коет;

- Мамлекеттик комиссиянын ишинин, кабыл алынган чечимдердин аткарылышын контролдоону камсыз кылат.

6. Мамлекеттик комиссиянын төрагасы 10 жумушчу күнгө чейин жок болгон учурда протоколго Мамлекеттик комиссиянын төрагасынын орун басары кол коет.

7. Мамлекеттик комиссиянын отуруму тиешелүү материалдардын келип түшүүсүнө жараша өткөрүлөт.

8. Мамлекеттик комиссиянын кароосуна киргизилген маселелер боюнча 10 күндүн ичинде таризделүүгө тийиш болгон тиешелүү чечим кабыл алынат.

9. Мамлекеттик комиссиянын кароосуна киргизилген материалдар «Жайыттар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын талаптарына шайкеш келбеген, ошондой эле кошумча эсептөөлөрдүн жана маалыматтардын болушунун зарылдыгы келип чыккан учурда материалдар кайра иштелип чыгуу үчүн кайтарылышы мүмкүн.

10. Мамлекеттик комиссиянын отуруму анын мүчөлөрүнүн жалпы санынан 2/3 кем эмеси катышкан учурда укуктуу болуп эсептелет. Мамлекеттик комиссиянын катышкан мүчөлөрүнүн 2/3 добушу менен чечим кабыл алынат жана протокол менен таризделет.

11. Жайыттардын чек араларын белгилөө боюнча Мамлекеттик комиссиянын методикалык, уюштуруу жана башка камсыздоо иштери Кыргыз Республикасынын Айыл, суу чарба жана кайра иштетүү министрлигине жүктөлөт.

12. Мамлекеттик комиссиянын протоколдору жана башка документтери Кыргыз Республикасынын Айыл, суу чарба жана кайра иштетүү министрлигинде сакталат.