Мыйзамчылык

Жайыттардын чек араларын белгилөө боюнча комиссиялар жөнүндө
7 июл.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2009-жылдын 19-июнундагы

N 386 токтому менен

бекитилген

 

Жайыттардын чек араларын белгилөө боюнча

облустук жумушчу топтор жана жергиликтүү

(райондук) комиссиялар жөнүндө

ЖОБО

1. Облустук жумушчу топ Мамлекеттик комиссия тарабынан жайыттардын чек араларын белгилөө боюнча маселелерди чечүү үчүн түзүлөт.

2. Облустук жумушчу топ өзүнүн ишин «Жайыттар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын башка нормативдик укуктук актыларына, ошондой эле ушул Жобого ылайык жүзөгө ашырат.

3. Облустук жумушчу топтун курамы 7 адамдан кем эмес болуш керек, ага облустун мамлекеттик администрация башчысынын тиешелүү орун басары, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо боюнча мамлекеттик агенттиктин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттиктин, Кыргыз Республикасынын Айыл, суу чарба жана кайра иштетүү министрлигинин райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктарынын өкүлдөрү кирет.

4. Облустук жумушчу топтор төмөнкүлөргө ыйгарым укуктуу:

- жергиликтүү (райондук) комиссиялар чече албаган, жайыттардын чек араларына таандык жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ортосундагы талаш-тартыштарды кароого;

- Мамлекеттик комиссияга жергиликтүү (райондук) комиссия тарабынан аныкталган жайыттардын чек араларын белгилөө боюнча материалдарды берүүгө;

- Мамлекеттик комиссия тарабынан жүктөлгөн башка ыйгарым укуктарды ишке ашырууга.

5. Жайыттардын чек араларын белгилөө боюнча жергиликтүү (райондук) комиссиялар райондордун мамлекеттик администрациялары тарабынан 7 адамдан кем эмес санда түзүлөт, анын курамына төмөнкүлөр кирет:

жергиликтүү өз алдынча башкаруунун ар бир чектеш аймагынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун аткаруу-тескөө органынын башчысы;

райондун тиешелүү аймагында иш жүргүзгөн жайыт пайдалануучулар бирикмесинин өкүлдөрү;

айыл округдарынын жер жайгаштыруу боюнча адистери;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо боюнча мамлекеттик агенттиктин жер жайгаштыруу боюнча райондук башкармалыгынын тиешелүү адистери.

6. Жергиликтүү (райондук) комиссиялар райондордун чектеш аймактарынын жайыттарынын чек араларын белгилөө боюнча талаш маселелерди чечүү үчүн райондордун чектеш мамлекеттик администрацияларынын биргелешкен чечими менен түзүлөт.

7. Жайыттардын чек араларын белгилөө боюнча жергиликтүү (райондук) комиссия өзүнүн ишинде «Жайыттар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын жана Кыргыз Республикасынын башка нормативдик укуктук актыларын, ошондой эле ушул Жобону жана «Кыргызгипрозем» жер жайгаштыруу боюнча Кыргыз мамлекеттик долбоорлоо институту иштеп чыккан сунуштарды жетекчиликке алат.

8. Жергиликтүү (райондук) комиссиялар төмөнкүлөргө ыйгарым укуктуу:

- жайыттардын чек араларын белгилөөгө жана Мамлекеттик комиссиянын бекитүүсүнө берүүгө;

- жайыттардын чек араларына тиешелүү жайыт пайдалануучулардын ортосундагы талаш-тартыштарды каттоого;

- айыл округунун жайыттарынын чек араларын аныктоо менен байланышкан башка ыйгарым укуктарды ишке ашырууга.

9. Жергиликтүү (райондук) комиссиянын уюштуруу, методикалык жана башка жактан камсыздоо иштери тиешелүү райондун мамлекеттик администрациясы тарабынан жүргүзүлөт.