Мыйзамчылык

КР Өкмөтүнүн №307 Токтому
7 июл.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Бишкек шаары, 2016-жылдын 7-июну № 307

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 19-июнундагы № 386 «Жайыттар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу боюнча чаралар тууралуу» токтомуна толуктоо киргизүү жөнүндө

Мамлекеттик жайыт жерлерин пайдалануу үчүн келип түшүүчү финансы каражаттарын жайыт комитеттери тарабынан пайдалануунун айкындуулугун камсыздоо максатында, «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

  1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 19-июнундагы № 386 «Жайыттар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу боюнча чаралар тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй толуктоо киргизилсин:

- жогоруда аталган токтом менен бекитилген Жайыттарды пайдалануу үчүн акы төлөөнү белгилөө тартиби жөнүндө типтүү жобонун 3-главасы төмөнкүдөй мазмундагы 31-пункт менен толукталсын:

«31. Жайыттарды пайдалануу үчүн каражаттар казыналык система аркылуу түшөт жана сарпталат.».

  1. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлиги «Жай­ыттар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын Кыргыз Республикасынын Жер кодексине жана «Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун финансы-экономика­лык негиздери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык келтирүү максатында ага өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун белгиленген тартипте киргизсин.
  2. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

«Эркин Тоо» газетасынын 2016-жылдын 14-июнунда № 52 жарыяланды

 

Кыргыз Республикасынын

Премьер-министри                                                                                              С. Жээнбеков