Новости

СООБЩЕНИЕ ОТ АГЕНТСТВА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТНАБЛЮДЕНИЙ, ПРОГНОЗОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИЕЙ
20 дек.


КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨЗГӨЧӨ

КЫРДААЛДАР МИНИСТРЛИГИ

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ БОЮНЧА АГЕНТТИГИ

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯЛЫК БАЙКООЛОР, БОЛЖОЛДООЛОР ЖАНА МААЛЫМАТ МЕНЕН КАМСЫЗ КЫЛУУ БАШКАРМАЛЫГЫ

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Кыргызской республики

АГЕНТСТВО ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ

УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТНАБЛЮДЕНИЙ,

ПРОГНОЗОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИЕЙ

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ

 

1

2018- жылдын январь айында

Кыргыз Республикасынын аймагында күтүлгөн аба ырайы

 

 

Прогноз погоды на январь 2018 года

по территории Кыргызской Республики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бишкек 2017

ЧҮЙ ОБЛУСУНУН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормага жакын, кээ бир райондордо климаттык нормадан 1° төмөн болуп, 3...5° суук, Кемин өрөөнүндө жана тоо этектеринде 5...7°суук болушу күтүлөт.

Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 3...8°сууктан 10...15°суукка, күндүз                 0...5° сууктан 3...8° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турат. Айдын үчүнчү он күндүгүнүн аягында абанын температурасы түнкүсүн 13...18°суукка, күндүз   3...8° суукка чейин төмөндөшү мүмкүн.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын жаашы күтүлөт (25-27 мм, тоо этектеринде 12-22 мм). *

 

 

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя месячная температура воздуха ожидается около, в отдельных районах на 1º ниже климатической нормы и составит 3…5° мороза, в Кеминской долине и в предгорных районах 5...7º мороза.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 3...8° до 10...15° мороза, днем от 0...5° мороза до 3...8° тепла.  В конце третьей декады возможно понижение температуры воздуха ночью до 13...18°, днем до 3...8° мороза.

 Месячное количество осадков ожидается около нормы (25-27мм, в предгорных районах 12-22 мм). **

 

 

2018-жылдын январь айында Чүй облусунун дыйканчылык аймактарында абанын температурасынын өзгөрүлүшүнүн болжолдоосу (Ожидаемый ход температуры воздуха в январе 2018 г. в зоне земледелия Чуйской области)

 

ТАЛАС ОБЛУСУНУН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормага жакын болуп, кээ бир райондордо климаттык нормадан 1° төмөн болуп, 5...7° суук болушу күтүлөт. Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 6…11° сууктан 12…17° суукка,  күндүз 0…5° сууктан 2...7° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт. Айдын үчүнчү он күндүгүндө абанын температурасы түнкүсүн 15...20°суукка, күндүз   5...10° суукка  чейин төмөндөшү мүмкүн.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын болушу күтүлөт (17-19 мм).

 

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ТАЛАССКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя месячная температура воздуха ожидается около, в отдельных районах на 1º ниже климатической нормы и составит 5…7° мороза.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 6...11° до 12...17° мороза, днем от 0...5° мороза до 2...7°тепла.  В конце третьей декады возможно понижение температуры воздуха ночью до 15...20°, днем до 5...10° мороза.

 

Месячное количество осадков ожидается около нормы (17-19 мм).

2018-жылдын январь айында Талас облусунун дыйканчылык аймактарында абанын температурасынын өзгөрүлүшүнүн болжолдоосу (Ожидаемый ход температуры воздуха в январе 2018 г. в зоне земледелия Таласской области)

 

ОШ, ЖАЛАЛ-АБАД ЖАНА БАТКЕН ОБЛУСТАРЫНЫН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормага жакын болуп, кээ бир райондордо климаттык нормадан 1° төмөн болуп, 2...4° суук, тоо этектеринде 3...5° суук болушу күтүлөт. Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 1…6° сууктан 8…13° суукка,  күндүз 0…5° сууктан 5...10° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт. 

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын болушу күтүлөт (25-46 мм, тоо этектеринде 39-74 мм).

 

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ОШСКОЙ, ЖАЛАЛ-АБАДСКОЙ И БАТКЕНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ

Средняя месячная температура воздуха ожидается около, в отдельных районах на 1º ниже климатической нормы и составит 2…4 мороза, в предгорных районах 3...5° мороза. В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 1...6° мороза до 8...13° мороза, днем от 0...5º мороза до 5...10° тепла.

Месячное количество осадков ожидается около нормы (25-46 мм, в предгорных районах 39-74мм).

2018-жылдын январь айында Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарынын дыйканчылык аймактарында абанын температурасынын өзгөрүлүшүнүн болжолдоосу (Ожидаемый ход температуры воздуха в январе 2018 г. в зоне земледелия Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областей).

 

ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУНУН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

            Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормага жакын болуп 2…5° суук, Ысык-Көл ойдуңунун чыгышында 6...8º суук болушу күтүлөт. Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 4…9° сууктан 10…15° суукка, Ысык-Көл ойдуңунун чыгышында 13…18° суукка чейин, күндүз 0...5°суук болушу күтүлөт.

            Жаан-чачындын айлык көлөмү нормадан аз болушу күтүлөт (2-9 мм, чыгышында 17-21 мм).

 

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит 2…5° мороза, по востоку Иссык-Кульской котловины 6...8° мороза. В течение месяца ожидается ночью колебание   температуры воздуха от 4...9° до 10...15°, по востоку Иссык-Кульской котловины до 13...18° мороза, днем 0...5° мороза.

Месячное количество осадков ожидается меньше нормы (2-9 мм, по востоку 17-21 мм).

 

2018-жылдын январь айында Ысык-Көл облусунун дыйканчылык аймактарында абанын температурасынын өзгөрүлүшүнүн болжолдоосу (Ожидаемый ход температуры воздуха в январе 2018 г. в зоне земледелия Иссык-Кульской области).

НАРЫН ОБЛУСУНУН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

            Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормага жакын болуп, 14…16° суук, Кочкор районунда 8…10° суук  болушу күтүлөт. Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 18...23°, күндүз 5…10° суук болушу күтүлөт.

            Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын болушу күтүлөт (2-9 мм).

 

 ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит 14…16° мороза, в Кочкорском районе 8...10º мороза. В течение месяца ожидается преобладание температуры воздуха ночью 18...23º, днем 5...10º мороза.

Месячное количество осадков ожидается около нормы (2-9 мм).

 

2018-жылдын январь айында Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында абанын температурасынын өзгөрүлүшүнүн болжолдоосу (Ожидаемый ход температуры воздуха в январе 2018 г. в зоне земледелия Нарынской области)

 

 

ЖАЙЫТТАР ЗОНАСЫ (ЗОНА ПАСТБИЩ)

АЛАЙ ӨРӨӨНҮ

            Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормага жакын болуп, 15…17° суук болушу күтүлөт. Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 15…20° сууктан 21…26° суукка чейин, күндүз 5…10° сууктан 11…16° суукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын болушу күтүлөт (19-21 мм).

 

АЛАЙСКАЯ ДОЛИНА

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит 15…17° мороза. В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 15...20° до 21...26°мороза, днем от 5...10° до 11...16° мороза.

Месячное количество осадков ожидается около нормы (19-21 мм).

 

2018-жылдын январь айында Алай өрөөнүн чыгышында абанын температурасынын өзгөрүлүшүнүн болжолдоосу (Ожидаемый ход температуры воздуха в январе 2018 г. по востоку Алайской долины)

 

СУУСАМЫР ӨРӨӨНҮ

            Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормадан 1° төмөн болуп, 20...22° суук болушу күтүлөт. Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 20…25° сууктан 27…32° суукка, күндүз 8…13° сууктан 15…20° суукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормадан аз болушу күтүлөт (16-18 мм).

 

СУУСАМЫРСКАЯ ДОЛИНА

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1° ниже климатической нормы и составит 20…22° мороза. В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 20...25° до 27...32º мороза, днем от 8...13° до 15...20° мороза.

Месячное количество осадков ожидается меньше нормы (16-18 мм).

 

2018-жылдын январь айында Суусамыр өрөөнүндө абанын температурасынын өзгөрүлүшүнүн болжолдоосу (Ожидаемый ход температуры воздуха в январе 2018 г. в Суусамырской долине).

* - кашаалардын ичинде жаан-чачындын айлык нормасы берилди

**- в скобках указана месячная норма осадков.

 

Эскертүү: ай ичинде абанын температурасынын жана жаан-чачынды болжолдоосу аба ырайынын күн сайын 24-120 саатга түзүлгөн болжолдоосу жана 144-168 саатга түзүлгөн алдын ала болжолдоолору менен тактаалат.

Массалык маалымат каражаттарында абанын температурасынын жана жаан-чачындын айлык божомолдусун ката айтууга жана сабатсыз түшүндүрмөлөрдү берүүгө жол берилбейт. Маалыматтарды пайдаланууда массалык маалымат каражаттары Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы Гидрометеорология  боюнча агенттиктин маалыматтарына таянууга милдеттүү.

Примечание: в течение месяца прогноз месячной аномалии температуры воздуха и осадков будет ежедневно корректироваться прогнозами погоды на 24-120 часа и предварительными прогнозами на 144-168 часов.

Не допускается искажение и применение неадекватных комментариев к прогнозу месячной аномалии температуры воздуха и осадков в средствах массовой информации. При использовании информации в средствах массовой информации ссылка на Агентство по гидрометеорологии при МЧС КР обязательна.

Кыргыз Республикасында 2018-жылдын январь айында күтүлгөн аба ырайынын болжолдоосу Кыргызгидрометтин метеорологиялык болжолдоолор бөлүмүндө даярдалды.

Башкы редактор – Кыргызгидрометтин директору З.С.Итибаев. Редактору-Гидрометеорологиялык байкоолор, болжолдоолор жана маалымат менен камсыз кылуу башкармалыгынын начальниги Т.Г.Черникова

Чыгарылган бюллетень боюнча баардык суроолор боюнча КР ӨКМнин алдындагы Гидрометеорология боюнча агенттигинин Гидрометеорологиялык байкоолор, болжолдоолор жана маалымат менен камсыз кылуу башкармалыгына  кайрылыњыздар. Дареги: 720017 Бишкек ш., Керимбеков (Карасуйская) көчөсү,1, тел 31-46-88.www.meteo. kg.

Прогноз погоды по Кыргызской Республике на январь месяц 2018 года составлен в отделе метеопрогнозов Кыргызгидромета.

Главный редактор–директор Кыргызгидромета Итибаев З.С. Редактор – начальник Управления гидрометнаблюдений, прогнозов и обеспечения информацией Черникова Т.Г.

По всем вопросам, связанным с выпуском бюллетеней, просьба обращаться в Управление гидрометнаблюдений, прогнозов и обеспечения информацией Агентства по гидрометеорологии при МЧС КР по адресу: 720017, г. Бишкек, ул. К.Керимбекова (Карасуйская), 1 тел 31-46-88, www.meteo.kg