Новости

СООБЩЕНИЕ ОТ АГЕНТСТВА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТНАБЛЮДЕНИЙ, ПРОГНОЗОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИЕЙ
18 янв.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨЗГӨЧӨ

КЫРДААЛДАР МИНИСТРЛИГИ

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ БОЮНЧА АГЕНТТИГИ

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯЛЫК БАЙКООЛОР, БОЛЖОЛДООЛОР ЖАНА МААЛЫМАТ МЕНЕН КАМСЫЗ КЫЛУУ БАШКАРМАЛЫГЫ

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Кыргызской республики

АГЕНТСТВО ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ

УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТНАБЛЮДЕНИЙ,

ПРОГНОЗОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИЕЙ

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ

 

2

2018- жылдын февраль айында

Кыргыз Республикасынын аймагында күтүлгөн аба ырайы

 

 

Прогноз погоды на февраль 2018 года

по территории Кыргызской Республики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бишкек 2018

ЧҮЙ ОБЛУСУНУН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормага жакын болуп, 1...3° суук, Кемин өрөөнүндө жана тоо этектеринде 4...6°суук болушу күтүлөт.

Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 4° суук…1° жылуулуктан 5...10° суукка чейин,  Чүй өрөөнүнүн түндүгүндө жана тоо этектеринде 15° суукка чейин, күндүз 0...5° жылуулуктан  10...15° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын, кээ бир райондордо нормадан арбын болушу күтүлөт (29-35 мм, тоо этектеринде 18-29 мм).*

 

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит 1…3° мороза, в Кеминской долине и в предгорных районах 4...6º мороза.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 4° мороза...1° тепла до 5...10° мороза, по северу Чуйской долины и в предгорных районах до 15° мороза, днем от 0...5° до 10...15° тепла.  

Месячное количество осадков ожидается около, в отдельных районах больше нормы (29-35мм, в предгорных районах 18-29 мм). **

 

 

2018-жылдын февраль айында Чүй облусунун дыйканчылык аймактарында абанын температурасынын өзгөрүлүшүнүн болжолдоосу (Ожидаемый ход температуры воздуха в феврале 2018 г. в зоне земледелия Чуйской области)

ТАЛАС ОБЛУСУНУН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормага жакын болуп, 2...4° суук болушу күтүлөт.

Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 3…8° сууктан 11…16° суукка чейин,  күндүз 0…5° жылуулуктан  7...12° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормадан арбын болушу күтүлөт (21-23 мм).

 

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ТАЛАССКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит 2…4° мороза.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 3...8° до 11...16° мороза, днем от 0 ...5° до 7...12°тепла. 

Месячное количество осадков ожидается больше нормы (21-23 мм).

2018-жылдын февраль айында Талас облусунун дыйканчылык аймактарында абанын температурасынын өзгөрүлүшүнүн болжолдоосу (Ожидаемый ход температуры воздуха в феврале 2018 г. в зоне земледелия Таласской области)

 

ОШ, ЖАЛАЛ-АБАД ЖАНА БАТКЕН ОБЛУСТАРЫНЫН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормага жакын, кээ бир райондордо климаттык нормадан 1° жогору болуп, 0...2° жылуу, тоо этектеринде 0...2° суук болушу күтүлөт. Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 2°суук...3° жылуулуктан,  3…8° суукка чейин,  күндүз 2…7° жылуулуктан 10...15° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.  Тоо этектеринде ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 3°суук ...2° жылуулуктан 4...9° суукка чейин, күндүз 0...5° жылуулуктан 8...13° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын болушу күтүлөт (29-67 мм, тоо этектеринде 37-93 мм).

 

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ОШСКОЙ, ЖАЛАЛ-АБАДСКОЙ И БАТКЕНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ

Средняя месячная температура воздуха ожидается около, в отдельных районах на 1º выше климатической нормы и составит 0…2 тепла, в предгорных районах 0...2° мороза. В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 2°мороза…3ºтепла до 3…8 ° мороза, днем от 2...7º до 10...15° тепла. В предгорных районах ожидается колебание температуры воздуха ночью от 3°мороза…2°тепла до 4…9° мороза, днем от 0...5º до 8...13° тепла

Месячное количество осадков ожидается около нормы (29-67 мм, в предгорных районах 37-93мм).

 

 

2018-жылдын февраль айында Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарынын өрөөндөрүндө абанын температурасынын өзгөрүлүшүнүн болжолдоосу (Ожидаемый ход температуры воздуха в феврале 2018 г. в долинной зоне  Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областей).

 

 

2018-жылдын февраль айында Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарынын тоо этектеринде абанын температурасынын өзгөрүлүшүнүн болжолдоосу (Ожидаемый ход температуры воздуха в феврале 2018 г. в предгорной зоне  Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областей).

 

ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУНУН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормага жакын болуп, 1…3° суук, Ысык-Көл ойдуңунун чыгышында 4...6º суук болушу күтүлөт. Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 3…8° суук, күндүз 2...7° жылуу болушу күтүлөт. Ысык-Көл ойдуңунун чыгышында түнкүсүн 3...8° сууктан, 10…15° суукка чейин, күндүз 0...5°сууктан  1...6° жылуулукка өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

            Жаан-чачындын айлык көлөмү нормадан аз, Ысык-Көл ойдуңунун чыгышында  нормага жакын болушу күтүлөт (2-12 мм, чыгышында 18-21 мм).

 

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит 1…3° мороза, по востоку Иссык-Кульской котловины 4...6° мороза. В течение месяца ожидается преобладание температуры воздуха ночью 3...8° мороза, днем 2...7° тепла. По востоку Иссык-Кульской котловины колебание ночью от 3...8°   до 10...15° мороза, днем от 0...5° мороза до 1...6° тепла.

Месячное количество осадков ожидается меньше, по востоку Иссык-Кульской котловины около нормы (2-12 мм, по востоку 18-21 мм).

 

 

2018-жылдын февраль айында Ысык-Көл облусунун дыйканчылык аймактарында абанын температурасынын өзгөрүлүшүнүн болжолдоосу (Ожидаемый ход температуры воздуха в феврале 2018 г. в зоне земледелия Иссык-Кульской области).

НАРЫН ОБЛУСУНУН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

            Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормага жакын болуп, 11…13° суук, Кочкор районунда 5…7° суук  болушу күтүлөт. Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 13...18° сууктан  22...27°суукка чейин, Ат-Башы районунда 25...30° суукка чейин,  күндүз 0...5° сууктан  6…11° суукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

            Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын болушу күтүлөт (2-14 мм).

 

 ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит 11…13° мороза, в Кочкорском районе 5...7º мороза. В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 13...18º до 22...27º, в Ат-Башинском районе до 25...30º мороза, днем от 0...5º до 6...11º мороза.

Месячное количество осадков ожидается около нормы (2-14 мм).

2018-жылдын февраль айында Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында абанын температурасынын өзгөрүлүшүнүн болжолдоосу (Ожидаемый ход температуры воздуха в феврале 2018 г. в зоне земледелия Нарынской области)

ЖАЙЫТТАР ЗОНАСЫ (ЗОНА ПАСТБИЩ)

АЛАЙ ӨРӨӨНҮ

            Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормага жакын болуп, 13…15° суук болушу күтүлөт. Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 18…23° суукктан 25…30° суукка чейин, күндүз 5…10° сууктан 11…16° суукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын болушу күтүлөт (27-29 мм).

 

АЛАЙСКАЯ ДОЛИНА

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит 13…15° мороза. В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 18...23° до 25...30° мороза, днем от 5...10° до 11...16° мороза.

Месячное количество осадков ожидается около нормы (27-29 мм).

 

2018-жылдын февраль айында Алай өрөөнүн чыгышында абанын температурасынын өзгөрүлүшүнүн болжолдоосу (Ожидаемый ход температуры воздуха в феврале 2018 г. по востоку Алайской долины)

 

СУУСАМЫР ӨРӨӨНҮ

            Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормага жакын болуп, 17…19° суук болушу күтүлөт. Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 20…25° суукктан 28…33° суукка чейин, күндүз 3…8° сууктан 10…15° суукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын болушу күтүлөт (16-18 мм).

 

СУУСАМЫРСКАЯ ДОЛИНА

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит 17…19° мороза. В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 20...25° до 28...33º мороза, днем от 3...8° до 10...15° мороза.

Месячное количество осадков ожидается около нормы (16-18 мм).

 

2018-жылдын февраль айында Суусамыр өрөөнүндө абанын температурасынын өзгөрүлүшүнүн болжолдоосу (Ожидаемый ход температуры воздуха в феврале 2018 г. в Суусамырской долине).

 

* - кашаалардын ичинде жаан-чачындын айлык нормасы берилди

**- в скобках указана месячная норма осадков.

 

Эскертүү: ай ичинде абанын температурасынын жана жаан-чачынды болжолдоосу аба ырайынын күн сайын 24-120 саатга түзүлгөн болжолдоосу жана 144-168 саатга түзүлгөн алдын ала болжолдоолору менен тактаалат.

Массалык маалымат каражаттарында абанын температурасынын жана жаан-чачындын айлык божомолдусун ката айтууга жана сабатсыз түшүндүрмөлөрдү берүүгө жол берилбейт. Маалыматтарды пайдаланууда массалык маалымат каражаттары Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы Гидрометеорология  боюнча агенттиктин маалыматтарына таянууга милдеттүү.

Примечание: в течение месяца прогноз месячной аномалии температуры воздуха и осадков будет ежедневно корректироваться прогнозами погоды на 24-120 часа и предварительными прогнозами на 144-168 часов.

Не допускается искажение и применение неадекватных комментариев к прогнозу месячной аномалии температуры воздуха и осадков в средствах массовой информации. При использовании информации в средствах массовой информации ссылка на Агентство по гидрометеорологии при МЧС КР обязательна.

Кыргыз Республикасында 2018-жылдын февраль айында күтүлгөн аба ырайынын болжолдоосу Кыргызгидрометтин метеорологиялык болжолдоолор бөлүмүндө даярдалды.

Башкы редактор – Кыргызгидрометтин директору З.С.Итибаев. Редактору-Гидрометеорологиялык байкоолор, болжолдоолор жана маалымат менен камсыз кылуу башкармалыгынын начальниги Т.Г.Черникова

Чыгарылган бюллетень боюнча баардык суроолор боюнча КР ӨКМнин алдындагы Гидрометеорология боюнча агенттигинин Гидрометеорологиялык байкоолор, болжолдоолор жана маалымат менен камсыз кылуу башкармалыгына  кайрылыњыздар. Дареги: 720017 Бишкек ш., Керимбеков (Карасуйская) көчөсү,1, тел 31-46-88.www.meteo. kg.

Прогноз погоды по Кыргызской Республике на февраль месяц 2018 года составлен в отделе метеопрогнозов Кыргызгидромета.

Главный редактор–директор Кыргызгидромета Итибаев З.С. Редактор – начальник Управления гидрометнаблюдений, прогнозов и обеспечения информацией Черникова Т.Г.

По всем вопросам, связанным с выпуском бюллетеней, просьба обращаться в Управление гидрометнаблюдений, прогнозов и обеспечения информацией Агентства по гидрометеорологии при МЧС КР по адресу: 720017, г. Бишкек, ул. К.Керимбекова (Карасуйская), 1 тел 31-46-88, www.meteo.kg