Новости

Прогноз погоды на март 2018_АГЕНТСТВО ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТНАБЛЮДЕНИЙ, ПРОГНОЗОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИЕЙ
26 фев.

МИНИСТЕРСТВО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Кыргызской республики

АГЕНТСТВО ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ

УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТНАБЛЮДЕНИЙ,

ПРОГНОЗОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИЕЙ

 БЮЛЛЕТЕНЬ

 3

2018-жылдын март айында

Кыргыз Республикасынын аймагында күтүлгөн аба ырайы

 

 

Прогноз погоды на март 2018 года

по территории Кыргызской Республики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бишкек 2018

 

 

2018-жылдын март айында Кыргызстандын аймактарында абанын айлык орточо температурасынын болжолдоосу

(Ожидаемые значения температуры воздуха в марте 2018 г. по территории Кыргызстана)

 

 

 

 

2018-жылдын март айында Кыргызстандын аймактарында жаан-чачындын көлөмүнүн болжолдоосу

(Ожидаемое количество осадков в марте 2018 г. по территории Кыргызстана)

 

 

 

 

 

ЧҮЙ ЖАНА ТАЛАС ОБЛУСТАРЫНЫН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормадан 1...1,5° төмөн болуп, Чүй өрөөнүндө 2...4°, Талас өрөөнүндө 1...3°, Кемин өрөөнүндө жана тоо этектеринде 0...2° жылуу болушу күтүлөт.

Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 2° суук…3° жылуулуктан 3...8° суукка чейин, Чүй өрөөнүнүн түндүгүндө, Талас өрөөнүндө жана тоо этектеринде 11° суук, күндүз 2...7° жылуулуктан 9...14° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт. Айдын аягында абанын температурасы жогорулап, түнкүсүн 1...6°, күндүз 15...20° жылуу болушу күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын, кээ бир райондордо нормадан аз болушу күтүлөт (Чүй өрөөнүндө 43-61 мм, тоо этектеринде 30-52 мм, Талас өрөнүндө 35-37мм).*

 

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ЧУЙСКОЙ И ТАЛАССКОЙ ОБЛАСТЕЙ

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1...1,5° ниже климатической нормы и составит в Чуйской долине 2…4°, в Таласской долине 1...3° тепла, в Кеминской долине и в предгорных районах 0...2º тепла.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 2° мороза ...3° тепла до 3...8° мороза, по северу Чуйской долины, в Таласской долине и в предгорных районах до 11° мороза, днем от 2...7° до 9...14° тепла. В конце месяца возможно повышение темпертуры воздуха ночью до 1...6°, днем до 15...20° тепла.

Месячное количество осадков ожидается около, в отдельных районах меньше нормы (в Чуйской долине 43-61 мм, в предгорных районах 30-52 мм, в Таласской долине 35-37 мм).**

 

 

2018-жылдын март айында Чүй жана Талас облустарынын дыйканчылык аймактарында күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в марте 2018 г. в зоне земледелия Чуйской и Таласской областей)

 

ОШ, ЖАЛАЛ-АБАД ЖАНА БАТКЕН ОБЛУСТАРЫНЫН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормадан 1...2° төмөн болуп, 3...5°, тоо этектеринде 1...3° жылуу болушу күтүлөт.

Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 1° суук …4° жылуулуктан 3...8° суукка чейин, күндүз 3...8° жылуулуктан 11...16° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт. Айдын аягында абанын температурасы жогорулап, түнкүсүн 2...7°, күндүз 17...22° жылуу болушу күтүлөт.

Тоо этектериндеги райондордо ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 2° суук …3° жылуулуктан 4...9° суукка чейин, күндүз 0...5° жылуулуктан 8...13° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт. Айдын аягында абанын температурасы жогорулап, түнкүсүн 1...6°, күндүз 13...18° жылуу болушу күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын болушу күтүлөт (34-55 мм, тоо этектериндеги райондордо 50-122 мм).

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ОШСКОЙ, ЖАЛАЛ-АБАДСКОЙ И БАТКЕНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1...2° ниже климатической нормы и составит 3…5°, в предгорных районах 1...3º тепла.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 1° мороза...4° тепла до 3...8° мороза, днем от 3...8° до 11...16° тепла. В конце месяца возможно повышение темпертуры воздуха ночью до 2...7°, днем до 17...22° тепла.

В предгорных районах в течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 2° мороза ...3° тепла до 4...9° мороза, днем от 0...5° до 8...13° тепла. В конце месяца возможно повышение темпертуры воздуха ночью до 1...6°, днем до 13...18° тепла.

Месячное количество осадков ожидается около нормы (34-55 мм, в предгорных районах 50-122 мм).

 

 

2018-жылдын март айында Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарынын өрөөндөрүндө күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в марте 2018 г. в долинной зоне  Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областей)

 

 

2018-жылдын март айында Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарынын тоо этектеринде күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в марте 2018 г. в предгорной зоне  Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областей)

 

 


ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУНУН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормадан 1...2° төмөн болуп, 1...3° суук, Ысык-Көл ойдуңунун чыгыш тарабында 4...6° суук болушу күтүлөт.

Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 2…7° суук, күндүз 3...8° жылуу болушу күтүлөт. Айдын аягында абанын температурасы жогорулап, түнкүсүн 0...5°, күндүз 10...15° чейин жылуу болушу күтүлөт.

Ысык-Көл ойдуңунун чыгышында ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 2…7° сууктан 8...13° суукка чейин, күндүз 0...5° жылуулуктан 6...11° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормадан аз болушу күтүлөт (5-16 мм, чыгышында 28-35мм).

 

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1...2° ниже климатической нормы и составит 1…3° мороза, по востоку Иссык-Кульской котловины 4...6° мороза.

В течение месяца ожидается преобладание температуры воздуха ночью 2...7° мороза, днем 3...8° тепла. В конце месяца возможно повышение температуры воздуха ночью до 0...5°, днем до 10...15° тепла.

По востоку Иссык-Кульской котловины в течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 2...7° до 8...13° мороза, днем от 0...5° до 6...11° тепла.

 Месячное количество осадков ожидается меньше нормы (5-16 мм, по востоку 28-35 мм).

 

 

 

2018-жылдын март айында Ысык-Көл облусунун дыйканчылык аймактарында күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в марте 2018 г. в зоне земледелия Иссык-Кульской области)

 

НАРЫН ОБЛУСУНУН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

            Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормадан 1...3° төмөн болуп, 2...4°, Кочкор районунда 0...2° суук болушу күтүлөт. Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 3…8° сууктан 10...15° суукка чейин, Ат-Башы районунда түнкүсүн 15…20° суук, күндүз 0...5° сууктан 3...8° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт. Кочкор районунда ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 1…6° сууктан 7...12° суукка чейин, күндүз 3...8° сууктан 10...15° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

            Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын болушу күтүлөт (9-23мм).


 ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1…3° ниже климатической нормы и составит 2…4° мороза, в Кочкорском районе 0...2º мороза. В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 3...8º до 10...15º, в Ат-Башинском районе ночью 15...20º мороза, днем от 0...5º мороза до 3...8º тепла. В Кочкорском районе в течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 1...6º до 7...12º мороза, днем от 3...8º до 10...15º тепла.

Месячное количество осадков ожидается около нормы (9-23 мм).

2018-жылдын март айында Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в марте 2018 г. в зоне земледелия Нарынской области)

 

 

ЖАЙЫТТАР ЗОНАСЫ (ЗОНА ПАСТБИЩ)

АЛАЙ ӨРӨӨНҮ

            Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормадан 1…2° төмөн болуп, 8…10° суук болушу күтүлөт. Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 11…16° сууктан 18…23° суукка чейин, күндүз 0…5° сууктан 6…11° суукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын болушу күтүлөт (32-34 мм).

 

АЛАЙСКАЯ ДОЛИНА

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1...2° ниже климатической нормы и составит 8…10° мороза. В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 11...16° до 18...23° мороза, днем от 0...5° до 6...11° мороза.

Месячное количество осадков ожидается около нормы (32-34 мм).

 

 

2018-жылдын март айында Алай өрөөнүнүн чыгышында күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в марте 2018 г. по востоку Алайской долины)

 

 

 

СУУСАМЫР ӨРӨӨНҮ

            Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормадан 2…4° төмөн болуп, 12…14° суук болушу күтүлөт. Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 13…18° сууктан 20…25° суукка чейин, күндүз 0…5° сууктан 7…12° суукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын болушу күтүлөт (23-25 мм).

 

СУУСАМЫРСКАЯ ДОЛИНА

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 2…4° ниже климатической нормы и составит 12…14° мороза. В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 13...18° до 20...25º мороза, днем от 0...5° до 7...12° мороза.

Месячное количество осадков ожидается около нормы (23-25 мм).

 

 

 

2018-жылдын март айында Суусамыр өрөөнүндө күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в марте 2018 г. в Суусамырской долине)

 

* - кашаалардын ичинде жаан-чачындын айлык нормасы берилди

**- в скобках указана месячная норма осадков.

 

Эскертүү: ай ичинде абанын температурасынын жана жаан-чачындын болжолдоосу аба ырайынын күн сайын 24-120 саатка түзүлгөн болжолдоосу жана 144-168 саатка түзүлгөн алдын ала болжолдоолору менен тактаалат.

Массалык маалымат каражаттарында абанын температурасынын жана жаан-чачындын айлык божомолдусун ката айтууга жана сабатсыз түшүндүрмөлөрдү берүүгө жол берилбейт. Маалыматтарды пайдаланууда массалык маалымат каражаттары Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы Гидрометеорология боюнча агенттиктин маалыматтарына таянууга милдеттүү.

Примечание: в течение месяца прогноз месячной аномалии температуры воздуха и осадков будет ежедневно корректироваться прогнозами погоды на 24-120 часа и предварительными прогнозами на 144-168 часов.

Не допускается искажение и применение неадекватных комментариев к прогнозу месячной аномалии температуры воздуха и осадков в средствах массовой информации. При использовании информации в средствах массовой информации ссылка на Агентство по гидрометеорологии при МЧС КР обязательна.

Кыргыз Республикасында 2018-жылдын март айында күтүлгөн аба ырайынын болжолдоосу Кыргызгидрометтин метеорологиялык болжолдоолор бөлүмүндө даярдалды.

Башкы редактор – Кыргызгидрометтин директору З.С.Итибаев. Редактору-Гидрометеорологиялык байкоолор, болжолдоолор жана маалымат менен камсыз кылуу башкармалыгынын начальниги Т.Г.Черникова

Чыгарылган бюллетень боюнча баардык суроолор боюнча КР ӨКМнин алдындагы Гидрометеорология боюнча агенттигинин Гидрометеорологиялык байкоолор, болжолдоолор жана маалымат менен камсыз кылуу башкармалыгына  кайрылыңыздар. Дареги: 720017 Бишкек ш., Керимбеков (Карасуйская) көчөсү,1, тел: 31-46-88. www.meteo.kg.

Прогноз погоды по Кыргызской Республике на март месяц 2018 года составлен в отделе метеопрогнозов Кыргызгидромета.

Главный редактор–директор Кыргызгидромета Итибаев З.С. Редактор – начальник Управления гидрометнаблюдений, прогнозов и обеспечения информацией Черникова Т.Г.

По всем вопросам, связанным с выпуском бюллетеней, просьба обращаться в Управление гидрометнаблюдений, прогнозов и обеспечения информацией Агентства по гидрометеорологии при МЧС КР по адресу: 720017, г. Бишкек, ул. К.Керимбекова (Карасуйская), 1 тел: 31-46-88, www.meteo.kg