Новости

Прогноз погоды на МАРТ 2019 от наших партнеров АГЕНТСТВА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТНАБЛЮДЕНИЙ, ПРОГНОЗОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИЕЙ.
14 фев.

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨЗГӨЧӨ

КЫРДААЛДАР МИНИСТРЛИГИ

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ БОЮНЧА АГЕНТТИГИ

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯЛЫК БАЙКООЛОР, БОЛЖОЛДООЛОР ЖАНА МААЛЫМАТ МЕНЕН КАМСЫЗ КЫЛУУ БАШКАРМАЛЫГЫ

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Кыргызской республики

АГЕНТСТВО ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ

УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТНАБЛЮДЕНИЙ,

ПРОГНОЗОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИЕЙ

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ

 

3

Кыргыз Республикасынын аймагында 2019-жылдын март айында күтүлгөн абанын температурасынын жана жаан-чачындын көлөмүнүн аномалиясынын болжолдоосу

 

Прогноз аномалии температуры воздуха и количество осадков по территории Кыргызской Республике на март месяц 2019 года

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бишкек 2019

2019-жылдын март айында Кыргызстандын аймактарында абанын айлык орточо температурасынын болжолдоосу

(Ожидаемые значения среднемесячной температуры воздуха в марте 2019 г. по территории Кыргызстана)

 

2019-жылдын март айында Кыргызстандын аймактарында жаан-чачындын айлык көлөмүнүн болжолдоосу

(Ожидаемое месячное ко личество осадков в марте 2019 г. по территории Кыргызстана)

 

ЧҮЙ ОБЛУСУНУН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормадан 1…1,5º жогору болуп, 4...7° жылуу, Кемин өрөөнүндө жана тоо этектериндеги райондордо 1…3° жылуу болушу күтүлөт.

Абанын эң төмөнкү температурасы айдын биринчи он күндүгүндө болушу мүмкүн, кээ бир күндөрү абанын түнкү температурасы -3…-8° суукка, күндүз 0…5° жылуулукка чейин төмөндөшү күтүлөт. Ай ичинде көпчүлүк күндөрү абанын температурасы түнкүсүн 0…-5° сууктан 2...7° жылуулукка чейин, күндүз 8…13° жылуулуктан 15...20° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын болушу күтүлөт (Чүй өрөөнүндө 43-56 мм, тоо этектериндеги райондордо 30-52 мм).*

 

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1…1,5º выше климатической нормы и составит 4…7° тепла, в Кеминской долине и в предгорных районах 1...3° тепла.

Самые низкие значения температуры воздуха возможны в первой декаде месяца, в отдельные дни ожидается понижение температуры воздуха ночью до -3...-8º мороза, днем до 0...5º тепла. В большинстве дней месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 0...-5° мороза до 2...7° тепла, днем от 8...13° до 15...20° тепла.

Месячное количество осадков ожидается около нормы (в Чуйской долине 43-56 мм, в предгорных районах 30-52 мм).**

 

2019-жылдын март айында Чүй облусунун дыйканчылык аймактарында күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в марте 2019 г. в зоне земледелия Чуйской области).

 

ТАЛАС ОБЛУСУНУН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормадан 1…1,5º жогору болуп, 3…5° жылуу болушу күтүлөт.

Айдын башында кээ бир күндөрү абанын температурасы түнкүсүн -4…-9° суукка, күндүз 0…5° жылуулукка чейин төмөндөшү мүмкүн. Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 0…-5° сууктан 1…6° жылуулукка чейин, күндүз 7…12° жылуулуктан 14…19° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын болушу күтүлөт (35-37 мм).

 

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ТАЛАССКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1…1,5º выше климатической нормы и составит 3…5° тепла.

В начале месяца в отдельные дни возможно понижение температуры воздуха ночью до -4...-9° мороза, днем до 0...5° тепла. В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 0...-5° мороза до 1...6° тепла, днем от 7...12° до 14...19° тепла.

Месячное количество осадков ожидается около нормы ( 35-37 мм).

 

 

2019-жылдын март айында Талас облусунун дыйканчылык аймактарында күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в марте 2019 г. в зоне земледелия Таласской области)

ОШ, ЖАЛАЛ-АБАД ЖАНА БАТКЕН ОБЛУСТАРЫНЫН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормадан 1…1,5º жогору болуп 7…9°, тоо этектериндеги райондордо 3…5° жылуу болушу күтүлөт.

Айдын башында кээ бир күндөрү абанын температурасы түнкүсүн 0…-5° суукка, күндүз 1…6° жылуулукка чейин төмөндөшү мүмкүн.Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 0…5° жылуулуктан 6...11º жылуулукка чейин, күндүз 10…15° жылуулуктан 16…21° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

Тоо этектериндеги райондордо абанын температурасы түнкүсүн -2° суук…3° жылуулуктан 4...9° жылуулукка чейин, күндүз 7…12° жылуулуктан 13…18° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормадан арбын болушу күтүлөт (26-91 мм, тоо этектериндеги райондордо 34-122 мм).

 

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ОШСКОЙ, ЖАЛАЛ-АБАДСКОЙ И БАТКЕНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1…1,5º выше климатической нормы и составит 7…9°, в предгорных районах 3…5° тепла.

В начале месяца в отдельные дни возможно понижение температуры воздуха ночью до 0...-5° мороза, днем до 1...6° тепла.  В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 0...5° до 6...11° тепла, днем от 10...15° до 16...21°тепла.

В предгорных районах в течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -2 мороза...+3°тепла  до 4...9° тепла, днем от 7...12° до 13...18°тепла.

Месячное количество осадков ожидается больше нормы (26-91 мм, в предгорных районах 34-122 мм).

 

 

 

2019-жылдын март айында Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарынын өрөөндөрүндө күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в марте 2019 г. в долинной зоне  Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областей)

 

 

2019-жылдын март айында Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарынын тоо этектеринде күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в марте 2019 г. в предгорной зоне  Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областей)

 

ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУНУН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормадан 1…1,5º жогору болуп 2…4° жылуу болушу күтүлөт.

Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн -2…-7° сууктан 1…6º жылуулукка чейин, күндүз 0…5° жылуулуктан 6…11° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын болушу күтүлөт (5-16 мм, чыгышында 29-35 мм).

 

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1…1,5º выше климатической нормы и составит 2…4° тепла.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -2...-7° мороза до 1…6º тепла, днем от 0...5° до 6…11º тепла.

Месячное количество осадков ожидается около нормы (5-16 мм, по востоку 29-35 мм).

 

2019-жылдын март айында Ысык-Көл облусунун дыйканчылык аймактарында күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в марте 2019 г. в зоне земледелия Иссык-Кульской области)

НАРЫН ОБЛУСУНУН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

            Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормадан 1…1,5º жогору болуп 0…2º жылуу, Кочкор районунда 1…3° жылуу болушу күтүлөт.

Абанын эң төмөнкү температурасы түнкүсүн -6…-11° суук, күндүз 0…5° жылуу болушу айдын биринчи жарымында күтүлөт. Айдын экинчи жарымында абанын температурасы жогорулап, түнкүсүн 0…-5° суукка, күндүз 3…8° жылуулукка чейин, Кочкор районунда 10...15° жылуулукка чейин болушу күтүлөт.

            Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын болушу күтүлөт (20-35 мм).

 

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1…1,5º выше климатической нормы и составит 0…2°, в Кочкорском районе 1...3° тепла.

Наиболее низкие значения температуры воздуха ожидаются в первой половине месяца, ночью -6...-11° мороза, днем 0…5° тепла. Во второй половине месяца ожидается повышение температуры воздуха  ночью до 0...-5° мороза, днем до 3...8° тепла, в Кочкорском районе до10...15° тепла.

Месячное количество осадков ожидается около нормы (20-35 мм).

 

2019-жылдын март айында Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в марте 2019 г. в зоне земледелия Нарынской области)

ЖАЙЫТТАР ЗОНАСЫ (ЗОНА ПАСТБИЩ)

АЛАЙ ӨРӨӨНҮ

                        Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормага жакын болуп -7…-9º суук болушу күтүлөт.

            Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн -7…-12° сууктан -15…-20° суукка чейин, күндүз  -3…-8° сууктан 0…5° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормадан арбын болушу күтүлөт (32-34 мм).

 

АЛАЙСКАЯ ДОЛИНА

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит около -7...-9° мороза.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от-7...-12º до -15…-20º мороза, днем от -3…-8º мороза до 0...5 теплаº.

Месячное количество осадков ожидается больше нормы (32-34 мм).

 

 

2019-жылдын март айында Алай өрөөнүнүн чыгышында күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в марте 2019 г. по востоку Алайской долины)

 

 

 

СУУСАМЫР ӨРӨӨНҮ

                        Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормадан 1...1,5º жогору болуп, -7…-9° суук болушу күтүлөт.

Абанын эң төмөнкү температурасы айдын биринчи он күндүгүндө күтүлүп, түнкүсүн -18…-23°, күндүз -1…-6° суук болушу күтүлөт. Айдын экинчи жарымында абанын температурасы жогорулап, түнкүсүн -3…-8° суук, күндүз 3…8° жылуу болушу күтүлөт.

            Жаан-чачындын айлык көлөмү нормадан арбын болушу күтүлөт (23-25 мм).

 

СУУСАМЫРСКАЯ ДОЛИНА

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1...1,5º выше климатической нормы и составит -7...-9° мороза.

Наиболее низкие значения температуры воздуха ожидаются в первой половине месяца, ночью -18...-23°, днем -1…-6° мороза. Во второй половине месяца ожидается повышение температуры воздуха ночью до  -3...-8° мороза, днем до 3...8° тепла.

Месячное количество осадков ожидается больше нормы (23-25 мм).

 

 

2019-жылдын март айында Суусамыр өрөөнүндө күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в марте 2019 г. в Суусамырской долине)

 

* - кашаалардын ичинде жаан-чачындын айлык нормасы берилди.

**- в скобках указана месячная норма осадков.

 

Эскертүү: ай ичинде абанын температурасынын жана жаан-чачындын болжолдоосу аба ырайынын күн сайын 24-120 саатка түзүлгөн болжолдоосу жана 144-168 саатка түзүлгөн алдын ала болжолдоолору менен тактаалат.

Массалык маалымат каражаттарында абанын температурасынын жана жаан-чачындын айлык божомолдусун ката айтууга жана сабатсыз түшүндүрмөлөрдү берүүгө жол берилбейт. Маалыматтарды пайдаланууда массалык маалымат каражаттары Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы Гидрометеорология боюнча агенттиктин маалыматтарына таянууга милдеттүү.

Примечание: в течение месяца прогноз месячной аномалии температуры воздуха и осадков будет ежедневно корректироваться прогнозами погоды на 24-120 часа и предварительными прогнозами на 144-168 часов.

Не допускается искажение и применение неадекватных комментариев к прогнозу месячной аномалии температуры воздуха и осадков в средствах массовой информации. При использовании информации в средствах массовой информации ссылка на Агентство по гидрометеорологии при МЧС КР обязательна.

Кыргыз Республикасында 2019-жылдын март айында күтүлгөн абанын температурасынын жана жаан-чачындын көлөмүнүн аномалиясынын болжолдоосу Кыргызгидрометтин метеорологиялык болжолдоолор бөлүмүндө даярдалды.

Башкы редактор – Кыргызгидрометтин директору З.С.Итибаев. Редактору-Гидрометеорологиялык байкоолор, болжолдоолор жана маалымат менен камсыз кылуу башкармалыгынын начальниги Т.Г.Черникова

Чыгарылган бюллетень боюнча баардык суроолор боюнча КР ӨКМнин алдындагы Гидрометеорология боюнча агенттигинин Гидрометеорологиялык байкоолор, болжолдоолор жана маалымат менен камсыз кылуу башкармалыгына  кайрылыңыздар. Дареги: 720017 Бишкек ш., Керимбеков (Карасуйская) көчөсү,1, тел: 31-46-88. www.meteo.kg.

Прогноз аномалии температуры воздуха и количество осадков по Кыргызской Республике на март месяц был подготовлен в отделе метеорологических прогнозов Кыргызгидромета. Главный редактор–директор Кыргызгидромета Итибаев З.С. Редактор – начальник Управления гидрометнаблюдений, прогнозов и обеспечения информацией Черникова Т.Г.

По всем вопросам, связанным с выпуском бюллетеней, просьба обращаться в Управление гидрометнаблюдений, прогнозов и обеспечения информацией Агентства по гидрометеорологии при МЧС КР по адресу: 720017, г. Бишкек, ул. К.Керимбекова (Карасуйская), 1 тел: 31-46-88, www.meteo.kg