Новости

Детальный прогноз погоды на июнь 2019 от наших партнеров ГИДРОМЕТЦЕНТРА.
15 мая

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨЗГӨЧӨ

КЫРДААЛДАР МИНИСТРЛИГИ

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ БОЮНЧА АГЕНТТИГИ

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯЛЫК БАЙКООЛОР, БОЛЖОЛДООЛОР ЖАНА МААЛЫМАТ МЕНЕН КАМСЫЗ КЫЛУУ БАШКАРМАЛЫГЫ

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Кыргызской республики

АГЕНТСТВО ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ

УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТНАБЛЮДЕНИЙ,

ПРОГНОЗОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИЕЙ

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ

 

6

Кыргыз Республикасынын аймагында 2019-жылдын июнь айында күтүлгөн абанын температурасынын жана жаан-чачындын көлөмүнүн аномалиясынын болжолдоосу

 

Прогноз аномалии температуры воздуха и количества осадков по территории Кыргызской Республики на июнь месяц 2019 года

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бишкек 2019

2019-жылдын июнь айында Кыргызстандын аймактарында абанын айлык орточо температурасынын болжолдоосу

(Ожидаемые значения среднемесячной температуры воздуха в июне 2019 г. по территории Кыргызстана)

 

2019-жылдын июнь айында Кыргызстандын аймактарында жаан-чачындын айлык көлөмүнүн болжолдоосу

(Ожидаемое месячное ко личество осадков в июне 2019 г. по территории Кыргызстана)

 

ЧҮЙ ОБЛУСУНУН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормага жакын болуп 21…23°, Кемин өрөөнүндө жана тоо этектериндеги райондордо 14…16° жылуу болушу күтүлөт.

Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 10…15° жылуулуктан 17…22° жылуулукка чейин, күндүз 22…27° жылуулуктан 30…35° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

Кемин өрөөнүндө жана тоо этектериндеги райондордо ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 6…11°, күндүз 21…26° жылуулук тегерегинде болушу күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын болушу күтүлөт (Чүй өрөөнүндө 31-42  мм, тоо этектериндеги райондордо 70-73 мм).*

 

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит 21…23°, в Кеминской долине и в предгорных районах 14…16° тепла.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 10…15° до 17…22°, днем от 22…27° до 30…35° тепла.

В Кеминской долине и в предгорных районах в течение месяца ожидается преобладание температуры воздуха ночью 6…11°, днем 21…26° тепла.

 Месячное количество осадков ожидается около нормы (в Чуйской долине 31-42 мм, в предгорных районах 70-73 мм).**

 

2019-жылдын июнь айында Чүй облусунун дыйканчылык аймактарында күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в июне 2019 г. в зоне земледелия Чуйской области).

 

ТАЛАС ОБЛУСУНУН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормага жакын болуп 19…21° жылуу болушу күтүлөт.

Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 8…13° жылуулуктан 14…19° жылуулукка чейин, күндүз 22…27° жылуулуктан 29…34° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын болушу күтүлөт (26-31 мм).

 

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ТАЛАССКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит 19…21° тепла.

В  течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 8…13° до 14…19°, днем от 22…27° до 29…34° тепла.

Месячное количество осадков ожидается около нормы ( 26-31 мм).

 

2019-жылдын июнь айында Талас облусунун дыйканчылык аймактарында күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в июне 2019 г. в зоне земледелия Таласской области)

ОШ, ЖАЛАЛ-АБАД ЖАНА БАТКЕН ОБЛУСТАРЫНЫН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормага жакын болуп 22…24°, тоо этектериндеги райондордо 18…20° жылуу болушу күтүлөт.

Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 12…17° жылуулуктан 18…23° жылуулукка чейин, күндүз 24…29° жылуулуктан 31…36° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

Тоо этектериндеги райондордо ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 8…13° жылуулуктан 14…19° жылуулукка чейин, күндүз 20…25° жылуулуктан 27…32° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын болушу күтүлөт (13-39 мм, тоо этектериндеги райондордо 39-92 мм).

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ОШСКОЙ, ЖАЛАЛ-АБАДСКОЙ И БАТКЕНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит 22…24°, в предгорных районах 18…20° тепла.

  В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 12…17° до 18…23°, днем от 24…29° до 31…36° тепла.

В предгорных районах в течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 8…13° до 14…19°, днем от 20…25° до 27…32° тепла.

Месячное количество осадков ожидается около нормы (13-39 мм, в предгорных районах 39-92 мм).

 

2019-жылдын июнь айында Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарынын өрөөндөрүндө күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в июне 2019 г. в долинной зоне  Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областей)

 

2019-жылдын июнь айында Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарынын тоо этектеринде күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в июне 2019 г. в предгорной зоне  Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областей)

 

ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУНУН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормага жакын болуп, 14…16° жылуу болушу күтүлөт.

Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 7…12º жылуулук тегерегинде болуп, күндүз 16…21° жылуулуктан 22…27° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын болушу күтүлөт (27-32 мм, чыгышында 55-86 мм).

 

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит 14…16° тепла.

В течение месяца ожидается преобладание температуры воздуха ночью 7…12° тепла, днем ожидается колебание температуры воздуха от 16…21° до 22…27° тепла.

Месячное количество осадков ожидается около нормы (27-32 мм, по востоку 55-86 мм).

2019-жылдын июнь айында Ысык-Көл облусунун дыйканчылык аймактарында күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в июне 2019 г. в зоне земледелия Иссык-Кульской области)

 

 

 

 

 

 

 

НАРЫН ОБЛУСУНУН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормага жакын болуп 14…16º жылуу болушу күтүлөт.

Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 6…11°, күндүз 22…27° жылуулук тегерегинде болушу күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормадан аз болушу күтүлөт (38-56 мм)

 

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит 14…16° тепла.

В течение месяца ожидается преобладание температуры воздуха ночью 6…11º, днем 22…27º тепла.

Месячное количество осадков ожидается меньше нормы (38-56 мм).

2019-жылдын июнь айында Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в июне 2019 г. в зоне земледелия Нарынской области)

ЖАЙЫТТАР ЗОНАСЫ (ЗОНА ПАСТБИЩ)

АЛАЙ ӨРӨӨНҮ

Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормага жакын болуп 6…8º жылуу болушу күтүлөт.

Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн  -2° сууктан …+3° жылуулукка чейин,  күндүз   12…17° жылуулук тегерегинде болушу күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын болушу күтүлөт (50-52 мм).

 

АЛАЙСКАЯ ДОЛИНА

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит около 6…8° тепла.

В течение месяца ожидается преобладание температуры воздуха ночью -2…+3°  днем 12…17º тепла.

Месячное количество осадков ожидается около нормы (50-52 мм).

2019-жылдын июнь айында Алай өрөөнүнүн чыгышында күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в июне 2019 г. по востоку Алайской долины)

 

СУУСАМЫР ӨРӨӨНҮ

Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормага жакын болуп, 10…12° жылуу болушу күтүлөт.

Абанын температурасы ай ичинде түнкүсүн -3° суук…+2° жылуулуктан 3…8° жылуулукка чейин, күндүз 12…17° жылуулуктан 20...25° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын болушу күтүлөт (40-42 мм).

 

СУУСАМЫРСКАЯ ДОЛИНА

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит 10…12° тепла.

  В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от  -3…+2° до 3…8º тепла, днем от 12…17° до 20…25° тепла.

Месячное количество осадков ожидается около нормы (40-42 мм).

 

2019-жылдын июнь айында Суусамыр өрөөнүндө күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в июне 2019 г. в Суусамырской долине)

 

* - кашаалардын ичинде жаан-чачындын айлык нормасы берилди.

**- в скобках указана месячная норма осадков.

 

Эскертүү: ай ичинде абанын температурасынын жана жаан-чачындын болжолдоосу аба ырайынын күн сайын 24-120 саатка түзүлгөн болжолдоосу жана 144-168 саатка түзүлгөн алдын ала болжолдоолору менен тактаалат.

Массалык маалымат каражаттарында абанын температурасынын жана жаан-чачындын айлык божомолдусун ката айтууга жана сабатсыз түшүндүрмөлөрдү берүүгө жол берилбейт. Маалыматтарды пайдаланууда массалык маалымат каражаттары Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы Гидрометеорология боюнча агенттиктин маалыматтарына таянууга милдеттүү.

Примечание: в течение месяца прогноз месячной аномалии температуры воздуха и осадков будет ежедневно корректироваться прогнозами погоды на 24-120 часа и предварительными прогнозами на 144-168 часов.

Не допускается искажение и применение неадекватных комментариев к прогнозу месячной аномалии температуры воздуха и осадков в средствах массовой информации. При использовании информации в средствах массовой информации ссылка на Агентство по гидрометеорологии при МЧС КР обязательна.

Кыргыз Республикасында 2019-жылдын июнь айында күтүлгөн абанын температурасынын жана жаан-чачындын көлөмүнүн аномалиясынын болжолдоосу Кыргызгидрометтин метеорологиялык болжолдоолор бөлүмүндө даярдалды.

Башкы редактор – Кыргызгидрометтин директору А.Т.Бекилов. Редактору-Гидрометеорологиялык байкоолор, болжолдоолор жана маалымат менен камсыз кылуу башкармалыгынын начальниги Т.Г.Черникова

Чыгарылган бюллетень боюнча баардык суроолор боюнча КР ӨКМнин алдындагы Гидрометеорология боюнча агенттигинин Гидрометеорологиялык байкоолор, болжолдоолор жана маалымат менен камсыз кылуу башкармалыгына  кайрылыңыздар. Дареги: 720017 Бишкек ш., Керимбеков (Карасуйская) көчөсү,1, тел: 31-46-88. www.meteo.kg.

Прогноз аномалии температуры воздуха и количество осадков по Кыргызской Республике на июнь месяц был подготовлен в отделе метеорологических прогнозов Кыргызгидромета. Главный редактор–директор Кыргызгидромета Бекилов А.Т. Редактор – начальник Управления гидрометнаблюдений, прогнозов и обеспечения информацией Черникова Т.Г.

По всем вопросам, связанным с выпуском бюллетеней, просьба обращаться в Управление гидрометнаблюдений, прогнозов и обеспечения информацией Агентства по гидрометеорологии при МЧС КР по адресу: 720017, г. Бишкек, ул. К.Керимбекова (Карасуйская), 1 тел: 31-46-88, www.meteo.kg