Новости

Детальный прогноз погоды на октябрь 2019 от наших партнеров ГИДРОМЕТЦЕНТРА.
16 сен.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨЗГӨЧӨ

КЫРДААЛДАР МИНИСТРЛИГИ

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ БОЮНЧА АГЕНТТИГИ

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯЛЫК БАЙКООЛОР, БОЛЖОЛДООЛОР ЖАНА МААЛЫМАТ МЕНЕН КАМСЫЗ КЫЛУУ БАШКАРМАЛЫГЫ

 

МИНИСТЕРСТВО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Кыргызской республики

АГЕНТСТВО ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ

УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТНАБЛЮДЕНИЙ,

ПРОГНОЗОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИЕЙ

БЮЛЛЕТЕНЬ

№ 10

Кыргыз Республикасынын аймагында 2019-жылдын октябрь айында күтүлгөн абанын температурасынын жана жаан-чачындын көлөмүнүн аномалиясынын болжолдоосу

Прогноз аномалии температуры воздуха и количество осадков по территории Кыргызской Республике на октябрь месяц 2019 года

Бишкек 2019

ЧҮЙ ЖАНА ТАЛАС ОБЛУСТАРЫНЫН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормадан 1…1,5° төмөн болуп, Чүй, Талас өрөөндөрүндө 7…9°, тоо этектеринде жана Кемин өрөөнүндө 5…7° жылуу болушу күтүлөт.

Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 1…6° жылуулуктан 7…12° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турат, кээ бир түндөрү -1...-3°ка чейин үшүк жүрүшү мүмкүн. Күндүз абанын температурасы 10…15° жылуулуктан 18…23° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт,  кээ бир күндөрү 3…8° жылуулукка чейин төмөндөшү мүмкүн.

 Кемин өрөөнүндө жана тоо этектериндеги райондордо абанын температурасы түнкүсүн 0…5° жылуулуктан -1…-6° суукка чейин, күндүз 7…12° жылуулуктан 13…18° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

 Жаан-чачындын айлык көлөмү нормадан жогору болушу күтүлөт (Чүй өрөөнүндө 39-45 мм, Талас өрөнүндө 24-27 мм, тоо этектеринде 25-43 мм).*

 ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ЧУЙСКОЙ И ТАЛАССКОЙ ОБЛАСТЕЙ

 Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1...1,5° ниже климатической нормы и составит в Чуйской, Таласской  долинах 7…9°, в предгорных районах и в Кеминской долине  5…7° тепла.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха  ночью от 1...6º до 7...12º тепла, в отдельные дни возможны заморозки до -1...-3°, днем от 10…15° до 18…23°, в отдельные дни возможно понижение  до 3…8°тепла.

В Кеминской долине и в предгорных районах ожидается колебание температуры воздуха  ночью от 0...5° тепла до -1...-6° мороза, днем от 7…12° до 13…18° тепла.

Месячное количество осадков ожидается больше нормы (в Чуйской долине 39-45мм, в Таласской долине 24-27 мм, предгорных районах 25-43 мм).**

 2019-жылдын октябрь айында Чүй облусунун дыйканчылык аймактарында күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в октябре 2019 г. в зоне земледелия Чуйской области)

 2019-жылдын октябрь айында Талас облусунун дыйканчылык аймактарында күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в октябре 2019 г. в зоне земледелия Таласской области)

 

 

 

ОШ, ЖАЛАЛ-АБАД ЖАНА БАТКЕН ОБЛУСТАРЫНЫН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

 

Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормадан 1° төмөн болуп, 10…12° жылуу, тоо этектериндеги райондордо 6…8° жылуу болушу күтүлөт.

Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 1…6° жылуулуктан 8...13º жылуулукка чейин өзгөрүлүп турат, кээ бир түндөрү 0…-2°ка чейин үшүк жүрүшү мүмкүн. Күндүз 13…18° жылуулуктан 20…25° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт, кээ бир күндөрү 7…12° жылуулукка чейин төмөндөшү мүмкүн.

Тоо этектериндеги райондордо абанын температурасы түнкүсүн 3…8° жылуулуктан 9...14º жылуулукка чейин өзгөрүлүп турат, кээ бир түндөрү -1…-3°ка чейин үшүк жүрүшү мүмкүн. Күндүз 8…13° жылуулуктан 15…20° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт, кээ бир күндөрү 1…6° жылуулукка чейин төмөндөшү мүмкүн.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормадан жогору болушу күтүлөт (Баткен облусунун дыйканчылык аймактарында 15-25 мм, Ош, Жалал-Абад облустарынын өрөөндөрүндө 34-54 мм, тоо этектериндеги райондордо 24-86 мм).

 

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ОШСКОЙ, ЖАЛАЛ-АБАДСКОЙ И БАТКЕНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ

 

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1° ниже климатической нормы и составит 10…12°, в предгорных районах 6…8° тепла.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 1...6° до 8...13 тепла, в отдельные дни возможны заморозки до 0...-2°, днем от 13…18° до 20…25° тепла, в отдельные дни возможно понижение до 7...12°.                        

В предгорных районах ожидается колебание температуры воздуха ночью от  1...6°  до 6...11° тепла, в отдельные дни возможны заморозки до -1...-3°, днем от 8…13° до 15…20° тепла, в отдельные дни возможно понижение до 1...6°.

Месячное количество осадков ожидается больше нормы (в зоне земледелия Баткенской области 15-25 мм, в долинной зоне  Ошской, Жалал-Абадской областей 34-54 мм, в предгорных районах 24-86 мм).

2019-жылдын октябрь айында Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарынын өрөөндөрүндө күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в октябре 2019 г. в долинной зоне  Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областей)

 

 

2019-жылдын октябрь айында Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарынын тоо этектеринде күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в октябре 2019 г. в предгорной зоне  Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областей)

 

ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУНУН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

 

Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормага жакын болуп, 6…8° жылуу болушу күтүлөт.

Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн -2° сууктан +3° жылуулукка чейин, чыгышында     -4° сууктан +1° жылуулукка чейин болушу, күндүз 5…10° жылуулуктан 12…17° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормадан жогору болушу күтүлөт (5-31 мм, чыгышында 38-41 мм).

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Средняя месячная температура воздуха ожидается  около климатической нормы и составит 6…8° тепла.

В течение месяца ожидается преобладание температуры воздуха ночью -2° мороза…+3° тепла, по востоку -4° мороза…+1° тепла, днем колебание температуры воздуха от 5…10° до 12…17° тепла.

Месячное количество осадков ожидается больше нормы (5-31 мм, по востоку 38-41 мм).

 

 

2019-жылдын октябрь айында Ысык-Көл облусунун дыйканчылык аймактарында күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в октябре 2019 г. в зоне земледелия Иссык-Кульской области)

НАРЫН ОБЛУСУНУН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

 

            Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормадан 1° төмөн болуп, 4…6° жылуу болушу күтүлөт.

            Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн -3° сууктан +2° жылуулукка чейин болушу, Ат-Башы районунда кээ бир түндөрдө -3...-8° суукка чейин  төмөндөшү мүмкүн, күндүз 3…8° жылуулуктан 10…15° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

            Жаан-чачындын айлык көлөмү нормадан жогору болушу күтүлөт (8-18 мм).

 ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1º ниже климатической нормы и составит 4…6° тепла.

 В течение месяца ночью ожидается преобладание температуры воздуха -3°  мороза…+2° тепла, в Ат-Башинском районе в отдельные дни возможно понижение до -3...-8°, днем колебание температуры воздуха от 3...8° до 10…15° тепла.

Месячное количество осадков ожидается больше нормы (8-18 мм).

 

 

2019-жылдын октябрь айында Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в октябре 2019 г. в зоне земледелия Нарынской области)

 

 

ЖАЙЫТТАР ЗОНАСЫ (ЗОНА ПАСТБИЩ)

АЛАЙ ӨРӨӨНҮ

            Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормага жакын болуп, -1° сууктан +1° жылуулукка чейин  жылуу болушу күтүлөт.

            Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 0...-5° сууктан  -6...-11° суукка чейин,  күндүз -3° суук +2° жылуулуктан 4...9°  жылуулукка чейин  өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын болушу күтүлөт (26-28 мм).

 

АЛАЙСКАЯ ДОЛИНА

 

Средняя месячная температура воздуха ожидается  около климатической нормы и составит -1° мороза …+1° тепла.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от  0...-5° до -6...-11° мороза, днем от -3 мороза…+2° тепла до 4...9° тепла.

Месячное количество осадков ожидается около нормы (26-28 мм).

 

 

2019-жылдын октябрь айында Алай өрөөнүнүн чыгышында күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в октябре 2019 г. по востоку Алайской долины)

 

СУУСАМЫР ӨРӨӨНҮ

            Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормадан 1° төмөн болуп, 0…2° жылуу болушу күтүлөт.

            Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 0...-5° сууктан  -7...-12° суукка чейин,  күндүз -1° суук +4° жылуулуктан 7...12°  жылуулукка чейин  өзгөрүлүп турушу күтүлөт

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормадан жогору болушу күтүлөт (22-24 мм).

 

СУУСАМЫРСКАЯ ДОЛИНА

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1° ниже климатической нормы и составит 0…2° тепла.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 0...-5° до -7…-12° мороза, днем от -1° мороза…+4° тепла до 7…12° тепла.

Месячное количество осадков ожидается больше нормы (22-24 мм).

 

 

2019-жылдын октябрь айында Суусамыр өрөөнүндө күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в октябре 2019 г. в Суусамырской долине)

 

* - кашаалардын ичинде жаан-чачындын айлык нормасы берилди

**- в скобках указана месячная норма осадков.

 

Эскертүү: ай ичинде абанын температурасынын жана жаан-чачындын болжолдоосу аба ырайынын күн сайын 24-120 саатка түзүлгөн болжолдоосу жана 144-168 саатка түзүлгөн алдын ала болжолдоолору менен такталат.

Массалык маалымат каражаттарында абанын температурасынын жана жаан-чачындын айлык божомолдусун ката айтууга жана сабатсыз түшүндүрмөлөрдү берүүгө жол берилбейт. Маалыматтарды пайдаланууда массалык маалымат каражаттары Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы Гидрометеорология боюнча агенттиктин маалыматтарына таянууга милдеттүү.

Примечание: в течение месяца прогноз месячной аномалии температуры воздуха и осадков будет ежедневно корректироваться прогнозами погоды на 24-120 часа и предварительными прогнозами на 144-168 часов.

Не допускается искажение и применение неадекватных комментариев к прогнозу месячной аномалии температуры воздуха и осадков в средствах массовой информации. При использовании информации в средствах массовой информации ссылка на Агентство по гидрометеорологии при МЧС КР обязательна.

Кыргыз Республикасында 2019-жылдын октябрь айында күтүлгөн аба температурасынын жана жаан-чачындын көлөмүнүн аномалиясынын болжолдоосу Кыргызгидрометтин метеорологиялык болжолдоолор бөлүмүндө даярдалды.

Башкы редактор – Кыргызгидрометтин директору А.Т. Бекилов Редактору-Гидрометеорологиялык байкоолор, болжолдоолор жана маалымат менен камсыз кылуу башкармалыгынын начальниги Т.Г.Черникова

Чыгарылган бюллетень боюнча баардык суроолор боюнча КР ӨКМнин алдындагы Гидрометеорология боюнча агенттигинин Гидрометеорологиялык байкоолор, болжолдоолор жана маалымат менен камсыз кылуу башкармалыгына  кайрылыңыздар. Дареги: 720017 Бишкек ш., Керимбеков (Карасуйская) көчөсү,1, тел: 31-46-88. www.meteo.kg.

Прогноз аномалии температуры воздуха и количество осадков по Кыргызской Республике на октябрь месяц 2019 года составлен в отделе метеопрогнозов Кыргызгидромета.

Главный редактор–директор Кыргызгидромета Бекилов А.Т. Редактор – начальник Управления гидрометнаблюдений, прогнозов и обеспечения информацией Черникова Т.Г.

По всем вопросам, связанным с выпуском бюллетеней, просьба обращаться в Управление гидрометнаблюдений, прогнозов и обеспечения информацией Агентства по гидрометеорологии при МЧС КР по адресу: 720017, г. Бишкек, ул. К.Керимбекова (Карасуйская), 1 тел: 31-46-88, www.meteo.kg