Новости

Прогноз погоды на декабрь 2019 года от Кыргызгидромета.
22 ноя.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨЗГӨЧӨ

КЫРДААЛДАР МИНИСТРЛИГИ

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ БОЮНЧА АГЕНТТИГИ

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯЛЫК БАЙКООЛОР, БОЛЖОЛДООЛОР ЖАНА МААЛЫМАТ МЕНЕН КАМСЫЗ КЫЛУУ БАШКАРМАЛЫГЫ

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Кыргызской республики

АГЕНТСТВО ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ

УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТНАБЛЮДЕНИЙ,

ПРОГНОЗОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИЕЙ

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ

 

№ 12

Кыргыз Республикасынын аймагында 2019-жылдын декабрь айында күтүлгөн абанын температурасынын жана жаан-чачындын көлөмүнүн аномалиясынын болжолдоосу

 

Прогноз аномалии температуры воздуха и количество осадков по территории Кыргызской Республике на декабрь месяц 2019 года

ЧҮЙ ОБЛУСУНУН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормага жакын болуп, -1...-3°суук, тоо этектериндеги райондордо жана Кемин өрөөнүндө -4…-6° суук болушу күтүлөт.

Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 0…-5° сууктан -6…-11° суукка чейин, күндүз 0…5° жылуулуктан 8…13° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

Кемин өрөөнүндө жана тоо этектериндеги райондордо түнкүсүн -3…-8° сууктан -9…-14° суукка чейин, күндүз -2° суук...+3° жылуулуктан 4…9° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын болушу күтүлөт (Чүй өрөөнүндө 32-34 мм, Кемин өрөөнүндө жана тоо этектериндеги райондордо 17-27 мм).*

 

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит
-1…-3° мороза, в предгорных районах и в Кеминской долине -4…-6° мороза.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 0...-5º до -6...-11º мороза, днем от 0...5º до 8...13º тепла.

В Кеминской долине и в предгорных районах ожидается колебание температуры воздуха ночью от -3...-8º до -9...-14° мороза, днем от -2...+3º до 4...9º тепла.

Месячное количество осадков ожидается около нормы (в Чуйской долине 32-34 мм, в Кеминской долине и в предгорных районах 17-27 мм).**

 

2019-жылдын декабрь айында Чүй облусунун дыйканчылык аймактарында күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в декабре 2019 г. в зоне земледелия Чуйской области).

 

ТАЛАС ОБЛУСУНУН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормага жакын болуп, -2…-4° суук болушу күтүлөт.

Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн -1…-6° сууктан -7…-12° суукка чейин, күндүз -3° суук …+2° жылуулуктан 8…13° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын болушу күтүлөт (22-23 мм).*

 

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ТАЛАССКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит
-2…-4° мороза.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -1...-6º до -7...-12º мороза, днем от -3° мороза ...+2º тепла до 8...13º тепла.

Месячное количество осадков ожидается около нормы (22-23 мм).

 

2019-жылдын декабрь айында Талас облусунун дыйканчылык аймактарында күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в декабре 2019 г. в зоне земледелия Таласской области)

 

ОШ, ЖАЛАЛ-АБАД ЖАНА БАТКЕН ОБЛУСТАРЫНЫН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормага жакын болуп, 0…2° жылуу, тоо этектериндеги райондордо 0…-2° суук болушу күтүлөт.

Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн -1° суук…+4° жылуулуктан, -3…-8° суукка чейин, күндүз 0…5° жылуулуктан 6…11° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт. Тоо этектериндеги райондордо түнкүсүн -3° суук…+2° жылуулуктан -4…-9° суукка чейин, күндүз 0…5° жылуулуктан 5…10° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын болушу күтүлөт (өрөөндөрдө 28-52 мм, тоо этектериндеги райондордо 47-86 мм).

 

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ОШСКОЙ, ЖАЛАЛ-АБАДСКОЙ И БАТКЕНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит  0…2° тепла, в предгорных районах 0…-2° мороза.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -1º мороза ...+4º тепла до -3...-8º мороза, днем от 0...5º до 6...11º тепла. В предгорных районах ожидается колебание температуры воздуха ночью от -3° мороза ...+2° тепла  до -4...-9° мороза, днем от 0...5º до 5...10º тепла.

Месячное количество осадков ожидается около нормы (в долинах 28-52 мм, в предгорных районах 47-86 мм).

2019-жылдын декабрь айында Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарынын өрөөндөрүндө күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы. (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в декабре 2019 г. в долинной зоне Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областей.)

 

2019-жылдын декабрь айында Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарынын тоо этектеринде күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в декабре 2019 г. в предгорной зоне  Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областей)

 

ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУНУН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормага жакын болуп, 0...-2° суук, Ысык-Көл ойдуңунун чыгышында -3... -5° суук болушу күтүлөт.

Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн -2…-7° сууктан, чыгыш тарабында кээ бир күндөрү -8…-13° суукка чейин төмөндөшү мүмкүн.  Күндүз 0...5° жылуу болушу күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын болушу күтүлөт (2-12 мм, чыгышында 19-26 мм).

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит 0…-2°, по востоку Иссык-Кульской котловины -3...-5° мороза.

В течение месяца ожидается преобладание температуры воздуха ночью -2...-7º, в отдельные дни по востоку возможно понижение до -8…-13º мороза, днем 0...5º тепла.

Месячное количество осадков ожидается около нормы (2-12 мм, по востоку 19-26 мм).

 

 

2019-жылдын декабрь айында Ысык-Көл облусунун дыйканчылык аймактарында күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в декабре 2019 г. в зоне земледелия Иссык-Кульской области)

 

НАРЫН ОБЛУСУНУН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

            Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормага жакын болуп, -10…-12°, Кочкор районунда -7...-9° суук болушу күтүлөт.

Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн -6…-11° сууктан -15…-20° суукка чейин, күндүз -2º суук …3° жылуулуктан -6…-11° суукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт. Ат-Башы районунда абанын температурасы түнкүсүн -10…-15° сууктан -20…-25° суукка чейин, күндүз -3...-8° сууктан -9...-14° суукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

            Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын болушу күтүлөт (3-15 мм).

 

 ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит         -10…-12°, в Кочкорском районе -7...-9° мороза.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -6...-11º до -15...-20º мороза, днем от -2º мороза...+3º тепла до -6...-11º мороза. В Ат-Башинском районе ожидается колебание температуры воздуха ночью от -10..-15º до -20...-25º мороза, днем от -3...-8º до -9...-14º мороза

Месячное количество осадков ожидается около нормы (3-15 мм).

2019-жылдын декабрь айында Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в ноябре 2019 г. в зоне земледелия Нарынской области)

 

ЖАЙЫТТАР ЗОНАСЫ (ЗОНА ПАСТБИЩ)

АЛАЙ ӨРӨӨНҮ

            Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормага жакын болуп, 12…14° суук болушу күтүлөт. Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 12…17° сууктан 20…25° суукка чейин, күндүз 4…9° сууктан 10…15° суукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын болушу күтүлөт (20-22 мм).

 

АЛАЙСКАЯ ДОЛИНА

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит
-12...-14° мороза. В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -12...-17° до -20…-25°, днем от -4...-9° до -10...-15º мороза. 

Месячное количество осадков ожидается около нормы (20-22 мм).

2019-жылдын декабрь айында Алай өрөөнүнүн чыгышында күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в декабре 2019 г. по востоку Алайской долины)

СУУСАМЫР ӨРӨӨНҮ

            Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормага жакын болуп, -15…-17° суук болушу күтүлөт. Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 13…18° сууктан 24…29° суукка чейин, күндүз 1…6° сууктан 7…12° суукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

            Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын болушу күтүлөт (21-23 мм).

 

СУУСАМЫРСКАЯ ДОЛИНА

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит
-15...-17° мороза. В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от  -13...-18º до -24...-29º, днем от -1...-6º до -7...-12º мороза.

Месячное количество осадков ожидается около нормы (21-23 мм).

2019-жылдын декабрь айында Суусамыр өрөөнүндө күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в декабре 2019 г. в Суусамырской долине)

 

* - кашаалардын ичинде жаан-чачындын айлык нормасы берилди

**- в скобках указана месячная норма осадков.

 

Эскертүү: ай ичинде абанын температурасынын жана жаан-чачындын болжолдоосу аба ырайынын күн сайын 24-120 саатка түзүлгөн болжолдоосу жана 144-168 саатка түзүлгөн алдын ала болжолдоолору менен такталат.

Массалык маалымат каражаттарында абанын температурасынын жана жаан-чачындын айлык божомолдусун ката айтууга жана сабатсыз түшүндүрмөлөрдү берүүгө жол берилбейт. Маалыматтарды пайдаланууда массалык маалымат каражаттары Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы Гидрометеорология боюнча агенттиктин маалыматтарына таянууга милдеттүү.

Примечание: в течение месяца прогноз месячной аномалии температуры воздуха и осадков будет ежедневно корректироваться прогнозами погоды на 24-120 часа и предварительными прогнозами на 144-168 часов.

Не допускается искажение и применение неадекватных комментариев к прогнозу месячной аномалии температуры воздуха и осадков в средствах массовой информации. При использовании информации в средствах массовой информации ссылка на Агентство по гидрометеорологии при МЧС КР обязательна.

Кыргыз Республикасында 2019-жылдын декабрь айында күтүлгөн аба температурасынын жана жаан-чачындын көлөмүнүн аномалиясынын болжолдоосу Кыргызгидрометтин метеорологиялык болжолдоолор бөлүмүндө даярдалды.

Башкы редактор – Кыргызгидрометтин директору А.Т. Бекилов Редактору-Гидрометеорологиялык байкоолор, болжолдоолор жана маалымат менен камсыз кылуу башкармалыгынын начальниги Т.Г.Черникова

Чыгарылган бюллетень боюнча баардык суроолор боюнча КР ӨКМнин алдындагы Гидрометеорология боюнча агенттигинин Гидрометеорологиялык байкоолор, болжолдоолор жана маалымат менен камсыз кылуу башкармалыгына  кайрылыңыздар. Дареги: 720017 Бишкек ш., Керимбеков (Карасуйская) көчөсү,1, тел: 31-46-88. www.meteo.kg.

Прогноз аномалии температуры воздуха и количество осадков по Кыргызской Республике на декабрь месяц 2019 года составлен в отделе метеопрогнозов Кыргызгидромета.

Главный редактор–директор Кыргызгидромета Бекилов А.Т. Редактор – начальник Управления гидрометнаблюдений, прогнозов и обеспечения информацией Черникова Т.Г.

По всем вопросам, связанным с выпуском бюллетеней, просьба обращаться в Управление гидрометнаблюдений, прогнозов и обеспечения информацией Агентства по гидрометеорологии при МЧС КР по адресу: 720017, г. Бишкек, ул. К.Керимбекова (Карасуйская), 1 тел: 31-46-88, www.meteo.kg