Новости

Прогноз аномалии температуры воздуха и количества осадков по территории Кыргызской Республики на май 2020 года.
18 апр.

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨЗГӨЧӨ

КЫРДААЛДАР МИНИСТРЛИГИ

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ БОЮНЧА АГЕНТТИГИ

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯЛЫК БАЙКООЛОР, БОЛЖОЛДООЛОР ЖАНА МААЛЫМАТ МЕНЕН КАМСЫЗ КЫЛУУ БАШКАРМАЛЫГЫ

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Кыргызской республики

АГЕНТСТВО ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ

УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТНАБЛЮДЕНИЙ,

ПРОГНОЗОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИЕЙ

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ

 

№ 5

Кыргыз Республикасынын аймагында 2020-жылдын май айында күтүлгөн абанын температурасынын жана жаан-чачындын көлөмүнүн аномалиясынын болжолдоосу

 

Прогноз аномалии температуры воздуха и количества осадков по территории Кыргызской Республики на май 2020 года

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бишкек 2020

2020-жылдын май айында Кыргызстандын аймактарында абанын айлык орточо температурасынын болжолдоосу

(Ожидаемые значения среднемесячной температуры воздуха в мае 2020 г. по территории Кыргызстана)

 

2020-жылдын май айында Кыргызстандын аймактарында жаан-чачындын айлык көлөмүнүн болжолдоосу

(Ожидаемое месячное ко личество осадков в мае 2020 г. по территории Кыргызстана)

 

ЧҮЙ ОБЛУСУНУН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

Абанын айлык орточо температурасы климаттык норманын чегинде болуп, 16...18° жылуу, Кемин өрөөнүндө жана тоо этектериндеги райондордо 10…12° жылуу болушу күтүлөт.

Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 4…9° жылуулуктан 10...15° жылуулукка чейин, күндүз 17…22° жылуулуктан 25...30° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт, кээ бир күндөрү түнкүсүн 1…6° жылуулукка чейин, күндүз 11…16° жылуулукка чейин төмөндөшү мүмкүн.

Кемин өрөөнүндө жана тоо этектериндеги райондордо ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 1…6° жылуулуктан 7...12° жылуулукка чейин, кээ бир күндөрдө түнкүсүн жана эртең менен 0...-2° жеткен үшүк жүрүшү мүмкүн (үшүк жүрүшү ыктымалы 40-60% түзөт), абанын күндүзгү температурасы 13…18° жылуулуктан 20…25° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт, кээ бир күндөрү 7…12° жылуулукка чейин төмөндөшү мүмкүн.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын болушу күтүлөт (Чүй өрөөнүндө 53-73  мм, тоо этектериндеги райондордо 89-91 мм).*

 

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит 16…18° тепла, в Кеминской долине и в предгорных районах 10...12° тепла.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 4…9° до 10…15°, днем от 17…22° до 25…30° тепла,  в отдельные дни возможно понижение температуры воздуха ночью до 1…6°, днем  до 11…16° тепла.

В Кеминской долине и в предгорных районах в течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 1...6° до 7...12°, в отдельные дни месяца в ночные и утренние часы возможны заморозки до 0...-2° (вероятность заморозков составляет 40-60%), днем от 13…18° до 20…25° тепла, в отдельные дни возможно понижение температуры до 7…12° тепла.

 Месячное количество осадков ожидается около нормы (в Чуйской долине 53-73 мм, в предгорных районах 89-91 мм).**

 

2020-жылдын май айында Чүй облусунун дыйканчылык аймактарында күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в мае 2020 г. в зоне земледелия Чуйской области).

 

ТАЛАС ОБЛУСУНУН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

Абанын айлык орточо температурасы климаттык норманын чегинде болуп, 14…16° жылуу болушу күтүлөт.

Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 1…6° жылуулуктан 8…13° жылуулукка чейин, абанын күндүзгү температурасы 17…22° жылуулуктан 24...29° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт, кээ бир күндөрү 11…16° жылуулукка чейин төмөндөшү мүмкүн.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын болушу күтүлөт (44-50 мм).

 

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ТАЛАССКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит 14…16° тепла.

В  течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 1…6° до 8…13° тепла, днем от 17…22° до 24…29° тепла, в отдельные дни возможно понижение температуры до 11…16° тепла.

Месячное количество осадков ожидается около нормы ( 44-50 мм).

 

2020-жылдын май айында Талас облусунун дыйканчылык аймактарында күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в мае 2020 г. в зоне земледелия Таласской области)

ОШ, ЖАЛАЛ-АБАД ЖАНА БАТКЕН ОБЛУСТАРЫНЫН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

Абанын айлык орточо температурасы климаттык норманын чегинде болуп, 17…19°, тоо этектериндеги райондордо 13…15° жылуу болушу күтүлөт.

Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 6…11° жылуулуктан 12...17° жылуулукка чейин, күндүз 17…22° жылуулуктан 27…32° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

Тоо этектериндеги райондордо ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 3…8° жылуулуктан 9…14° жылуулукка чейин өзгөрүлүп, абанын күндүзгү температурасы 13…18° жылуулуктан 22…27° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын болушу күтүлөт (35-82 мм, тоо этектериндеги райондордо 53-155 мм).

 

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ОШСКОЙ, ЖАЛАЛ-АБАДСКОЙ И БАТКЕНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит 17…19°, в предгорных районах 13…15° тепла.

  В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 6…11° до 12…17° тепла, днем от 17…22° до 27…32° тепла.  

В предгорных районах в течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 3…8° до 9…14° тепла, днем от 13…18° до 22…27° тепла.

Месячное количество осадков ожидается около нормы (35-82 мм, в предгорных районах 53-155 мм).

 

2020-жылдын май айында Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарынын өрөөндөрүндө күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в мае 2020 г. в долинной зоне  Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областей)

 

2020-жылдын май айында Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарынын тоо этектеринде күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в мае 2020 г. в предгорной зоне  Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областей)

 

ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУНУН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

Абанын айлык орточо температурасы климаттык норманын чегинде болуп,  11…13° жылуу болушу күтүлөт.

Ай ичинде абанын түнкү температурасы 3…8º жылуулуктун тегерегинде болуп, абанын күндүзгү температурасы 11…16° жылуулуктан 18…23° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын болушу күтүлөт (26-37 мм, чыгышында 37-80 мм).

 

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит 11…13° тепла.

В течение месяца ночью ожидается преобладание температуры воздуха 3...8° тепла, днем ожидается колебание температуры воздуха от 11...16° до 18...23° тепла.

Месячное количество осадков ожидается около нормы (26-37 мм, по востоку 37-80 мм).

2020-жылдын май айында Ысык-Көл облусунун дыйканчылык аймактарында күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в мае 2020 г. в зоне земледелия Иссык-Кульской области)

 

НАРЫН ОБЛУСУНУН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

Абанын айлык орточо температурасы климаттык норманын чегинде болуп, 11…13º жылуу болушу күтүлөт.

Ай ичинде абанын түнкү температурасы 2…7° жылуулуктун тегерегинде болуп, кээ бир күндөрдө түнкүсүн жана эртең менен 0...-2° жеткен үшүк жүрүшү мүмкүн (үшүк жүрүшү ыктымалы 40-60% түзөт), абанын күндүзгү температурасы 12…17° жылуулуктан 19…24° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын болушу күтүлөт (28-53 мм).

 

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит 11…13° тепла.

В течение месяца ночью ожидается преобладание температуры воздуха 2…7º тепла, в отдельные дни месяца в ночные и утренние часы возможны заморозки до 0...-2° (вероятность заморозков составляет 40-60%), днем колебание температуры воздуха от 12...17° до 19...24º тепла.

Месячное количество осадков ожидается около нормы (28...53 мм).

2020-жылдын май айында Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в мае 2020 г. в зоне земледелия Нарынской области)

ЖАЙЫТТАР ЗОНАСЫ (ЗОНА ПАСТБИЩ)

АЛАЙ ӨРӨӨНҮ

Абанын айлык орточо температурасы климаттык норманын чегинде болуп, 2…4º жылуу болушу күтүлөт.

Ай ичинде абанын түнкү температурасы 0…-5° суук тегерегинде, абанын күндүзгү температурасы 2…7° жылуулуктан 10...15º жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын болушу күтүлөт (62-64 мм).

 

АЛАЙСКАЯ ДОЛИНА

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит около 2…4° тепла.

В течение месяца ночью ожидается преобладание температуры воздуха 0…-5° мороза, днем колебание от 2..7º до 10...15º тепла.

Месячное количество осадков ожидается около нормы (62-64 мм).

2020-жылдын май айында Алай өрөөнүнүн чыгышында күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в мае 2020 г. по востоку Алайской долины)

 

СУУСАМЫР ӨРӨӨНҮ

Абанын айлык орточо температурасы климаттык норманын чегинде болуп, 7...9° жылуу болушу күтүлөт.

Абанын температурасы ай ичинде түнкүсүн -2…-7° сууктан 1…6° жылуулукка чейин, күндүз 10…15° жылуулуктан 17…22° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын болушу күтүлөт (39-41 мм).

 

СУУСАМЫРСКАЯ ДОЛИНА

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит 7…9° тепла.

  В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от  -2...-7º мороза до 1…6° тепла, днем от 10...15° до 17...22° тепла.

Месячное количество осадков ожидается около нормы (39-41 мм).

 

2020-жылдын май айында Суусамыр өрөөнүндө күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в мае 2020 г. в Суусамырской долине)

 

* - кашаалардын ичинде жаан-чачындын айлык нормасы берилди.

**- в скобках указана месячная норма осадков.

 

Эскертүү: ай ичинде абанын температурасынын жана жаан-чачындын болжолдоосу аба ырайынын күн сайын 24-120 саатка түзүлгөн болжолдоосу жана 144-168 саатка түзүлгөн алдын ала болжолдоолору менен такталат.

Массалык маалымат каражаттарында абанын температурасынын жана жаан-чачындын айлык божомолдоосун ката айтууга жана сабатсыз түшүндүрмөлөрдү берүүгө жол берилбейт. Маалыматтарды пайдаланууда массалык маалымат каражаттары Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы Гидрометеорология боюнча агенттиктин маалыматтарына таянууга милдеттүү.

Примечание: в течение месяца прогноз месячной аномалии температуры воздуха и осадков будет ежедневно корректироваться прогнозами погоды на 24-120 часа и предварительными прогнозами на 144-168 часов.

Не допускается искажение и применение неадекватных комментариев к прогнозу месячной аномалии температуры воздуха и осадков в средствах массовой информации. При использовании информации в средствах массовой информации ссылка на Агентство по гидрометеорологии при МЧС КР обязательна.

Кыргыз Республикасында 2020-жылдын май айында күтүлгөн аба температурасынын жана жаан-чачындын көлөмүнүн аномалиясынын болжолдоосу Кыргызгидрометтин метеорологиялык болжолдоолор бөлүмүндө даярдалды.

Башкы редактор – Кыргызгидрометтин директору А.Т. Бекилов Редактору-Гидрометеорологиялык байкоолор, болжолдоолор жана маалымат менен камсыз кылуу башкармалыгынын башчысы Т.Г.Черникова

Чыгарылган бюллетень боюнча баардык суроолор боюнча КР ӨКМнин алдындагы Гидрометеорология боюнча агенттигинин Гидрометеорологиялык байкоолор, болжолдоолор жана маалымат менен камсыз кылуу башкармалыгына  кайрылыңыздар. Дареги: 720017 Бишкек ш., Керимбеков (Карасуйская) көчөсү,1, тел: 31-46-88. www.meteo.kg.

Прогноз аномалии температуры воздуха и количества осадков по Кыргызской Республике на май 2020 года составлен в отделе метеопрогнозов Кыргызгидромета.

Главный редактор–директор Кыргызгидромета Бекилов А.Т. Редактор – начальник Управления гидрометнаблюдений, прогнозов и обеспечения информацией Черникова Т.Г.

По всем вопросам, связанным с выпуском бюллетеней, просьба обращаться в Управление гидрометнаблюдений, прогнозов и обеспечения информацией Агентства по гидрометеорологии при МЧС КР по адресу: 720017, г. Бишкек, ул. К.Керимбекова (Карасуйская), 1 тел: 31-46-88, www.meteo.kg