Новости

«Жайыттарды башкаруу» адистиги. Абитуриенттерге маалымат.
17 июл.
Урматтуу абитуриент!

Сизди Кыргызстанда алгачкы жолу ачылып жаткан жаңы адистикке окууга чакырабыз.
Бул адистик 611100-«Жайыттарды башкаруу» деп аталат.
Азыркы пандемия элдин азык-түлук коопсуздугун камсыздоо абдан маанилүү экенин тастыктады. БУУнун маалыматына ылайык тамак – аш тартыштыгы келечекте
дагы эле күчөйт. Бул проблеманы чечүү жолдорунун бири - мал чарбасынан экологиялык таза жана арзан эт, сүт өндүрүү. Мындай продукциялар биздин жайыттардагы малдардан алынат. Ошондуктан жайыттарды туура пайдалануу – бул тамак – аш менен элди камсыздоонун булагы. Жайыттар – Кыргыз элинин байыртадан бери келе жаткан байлыгы. Жайыттарды сактабасак жана туура пайдаланбасак - Кыргызстанда келечекте экономика өнүкпөйт. Жайыт –бул бир гана мал жайылуучу жай эмес, ал бизди
курчап турган, өтө аяр мамиле кыла турган экосистема, ал мөңгүлөр, андан агып чыккан мөлтүр суулар, миңдеген дарычылык касиети бар өсүмдүктөр, токойлор, жер
астындагы кен байлыктар. Жайытта мал чарбасы менен бирге экотуризмди жана бийик тоолордогу спортту өнүктүрсө болот.

КР ын аянтынын 93%ы тоолор. 9,147 млн га жайыттар. Анын 70% ы ар кандай деградацияларга дуушар болгон. Бидин максат жайыттарды сактоо жана деградация болгон
аянттарды калыбына келтирүү. Биздин максат ата-бабаларыбыз калтырып кеткен байлыкты кийинки муунга өткөрүп берүү. Ошондуктан бизге жайытты туура пайдаланууга атайын адистер керек. Аймактарда жайыттарды башкаруу боюнча атайын билими бар адистер жок.

Бул адистик менен кайда иштесе болот:
-жайыт колдонуучулардын уюмдарында;
-мамлекеттик жана өкмөттүк мекемелерде;
-илим изилдөө жана билим берүү тармактарында;
-климатты, жайыттарды, экологияны изилдеген уюмдарда эксперт болуп иштей алышат.

Биздин адрес: Бишкек шаары. Медеров к. 68
К.И.Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университети.
www.knau.kg

Тел. 0772 271664; 0500 271664

alykeev@mail.ru