Новости

Өзгөн районунун Жалпак-Таш жайыт пайдалануучулар бирикмеси тендер жарыялайт.
9 июл.
Өзгөн районунун Жалпак-Таш жайыт пайдалануучулар бирикмеси тендер жарыялайт:

«09» июль 2020 –жыл.
Жалпак-Таш жайыт пайдалануучулар бирикмеси Жалпак-Таш айыл аймагынын Ийри-
Суу жайлоосунда жасалма мөнгү жасоо боюнча төмөнкү курулуш иштерин сатып алууга
тендер жарыялайт.
Курулуш жумуштары төмөнкүлөрдү камтыйт:
1. Жасалма мөнгү учун суу тутуктөр линиясын тартуу.
2. Жасалма мөнгү учун фонтанды куруу.
Тендерге катышууга каалоочулар өздөрүнүн котировкаларын 2020-жылдын «23» июль
күнү саат 10.00 чейин төмөнкү дарекке тапшыруулары зарыл: Курбу-Таш айылы, Абдыкаар
кочосу №35, Жалпак-Таш айыл аймагы,, Өзгөн району, Ош областы (айыл өкмөтүнүн
имараты).
Тендердик документтердин пакетин жана кошумча маалымат алуу үчүн тендерге
жооптуу Калыкбердиев Талантбекке кайрыласыздар.
Байланыш телефону: + 996 553 432078, 0702345020.