Новости

ЖАЙЫТ КОМИТЕТИНИН ИШМЕРДИГИ ЖӨНҮНДӨ СУРОО-ЖООПТОРДУН ЖЫЙНАГЫ сунушталат.
5 апр.

Урматтуу жайыт пайдалануучулар,

Кыргыз Республикасында “Жайыттар жөнүндө” мыйзам 2009-жылы кабыл алынып, мыйзамга ылайык жер жерлерде түзулгөн жайыт комитеттер иш жүргүзгөнүнө 11 жылдан ашык убакыт өттү. Өлкөбүз тоолуу аймак болгондуктан элибиздин көпчүлугунүн тиричилиги мал чарбасына байланыштуу. Мал чарбасынын ийгиликтүү болушу албетте жайыттардын абалына көз каранды.

 Жер жерлерде түзулгөн жайыт комитеттери алгачкы күндөн баштап жайыттарды ырааттуу, тартип менен пайдаланууну колго ала башташты. Көрүлгөн аракеттерге ылайык жайыттардын абалы бир топ жакшырды. Деградацияга учураган жайыттардын аянты азайып, тушумдүүлүк жогорулоодо. Көп жылдардан бери каралбай калган жайыт инфраструктуралар оңдолуп, жаңы көпурө, жайытка баруучу жолдор, мал суу ичүүчү аянтчалар калыбына келтирилүүдө. Жайыттардын түшүмдүүлүгүн жогорулатуу үчүн такырлана баштаган аянттарга жайыт чөптөрүнүн үрөндөрүн себип, демонстрациялык аянтчалар уюштурулду.

Жайыт комитеттери өткөн 11 жылда өзүнчө институт катары калыптанды десек болот. Жайыт комитеттеринин көпчүлүгүнүн жетекчилери билимдүү, тажрыйбалуу, айыл элинин арасында кадыр-барктуу адистер болуп саналышат. Мыкты жайыт комитеттеринин жетекчилери айылдык кеңештин депутаттарына, айыл өкмөт башчыларына шайланышууда. Ал эми Нарын районунун Орток жайыт комитетин башкарган Алтынбек Сеңирбаев өзунүн аракетчилдиги, элге мыкты кызмат көрсөткөндугу үчүн адегенде айыл өкмөт башчылыкка шайланып, бүгункү күндө Нарын районунун акими болуп үзүрлүү эмгектенүүдө.

Жайыт комитеттерин колдоо үчүн көптөгөн эл аралык уюмдар (Дүйнөлүк Банк, Эл аралык айыл чарбаны колдоо фонду, ж.б. уюмдар) тарабынан ар турдүү окуу тренингдер өткөрулуп, жайыт комитеттеринин дараметин көтөрүү боюнча бир топ иш-аракеттер жасалды. Донорлор тарабынан жайыт комитеттеринин сунуштарына ылайык көптөгөн айыл чарба техникалар, жайыт комитеттерине компьютер, эмерек ж.б. керектүү материалдар алынып берилди.

Бирок, жетишилген ийгиликтер менен бир катарда көптөгөн кемчиликтер дагы эле кездешүүдө. Жайыт комитеттеринин төрагалары, бухгалтерлери жана мүчөлөрү тез тез алмашып туруусу өзүнун терс таасирин тийгизбей койбойт экен.

Мына жакында эле, 11-апрелде жергиликтүү кеңештерге шайлоо болуп өттү. Айылдарга жаңыдан шайланган депутаттар, жаңы айыл өкмөт башчысы, айрым учурларда жайыт комитетинин жетекчилери да кайрадан шайланганы турат.

Ошондуктан, “Кыргыз жайыты” жайыт пайдалануучулардын улуттук ассоциациясы жаңыдан шайланган айыл өкмөт башчыларына, айылдык кеңеш депутаттарына, жайыт комитеттеринин төрагаларына жайыт башкарууда, жайыттарды жакшыртууда жардам болсун деп, ушул методикалык колдонмону сунуш кылат.

КОЛДОНМО УШУЛ ССЫЛКА МЕНЕН АЧЫЛАТ ЖК үчүн колдонмо_2021

 

Урматоо менен,

башкы директор                                                                                          А.Эгембердиев